De federale cijfers van de vergoede werklozen - februari 2019

De federale cijfers van de vergoede werklozen - februari 2019 (zie tekst hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in februari 2019 (1)

In februari 2019 hebben 343.485 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 21.621 minder dan in februari 2018 (- 5,9%). Die 343.485 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 314.266 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 19.767 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 9.452 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Volgens de voorlopige cijfers van februari 2019 tellen we 388 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor januari 2019 gaat het om 297 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis iets minder snel bij de mannen (-10.616 eenheden of  5,3%) dan bij de vrouwen ( 11.005 eenheden of  6,7%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 12,0% ( 3.735 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook:  7,3% (- 15.231 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 11,2% ( 10.470 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 24,7% (+7.815 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2019 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 63 naar 64 jaar.

In februari 2019 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk - 6,0% in het Waals Gewest ( 8.874 eenheden) en met  8,6% in het Vlaams Gewest ( 13.149 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een lichte stijging met +0,6% (+402 eenheden). In februari 2019 zijn er in het Vlaams Gewest 139.513 volledig werklozen, in het Waals Gewest 139.393 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 64.579.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 1.219 eenheden ( 0,9%), net zoals die van 1 tot 2 jaar:  8.483 eenheden ( 14,0%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt eveneens met 11.919 eenheden ( 7,0%).

In februari 2019 is 38,4% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 15,2% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,4% 2 jaar of langer.

In februari 2019 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis toe met 3.420 eenheden of 2,4%. Deze stijging doet zich vooral voor om reden van slecht weer (veel regenval gedurende de eerste 10 dagen) en in mindere mate bij economische redenen. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in februari 2019 op 143.667 eenheden.

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: FEBRUARI 2019 (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be