De federale cijfers van de vergoede werklozen - februari 2020

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in februari 2020 (1) 

In februari 2020 hebben 334.722 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 8.763 minder dan in februari 2019 (-2,6%). Die 334.722 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 305.031 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 19.104 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 10.587 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

334.722 UVW-WZ in 2020 - 02: 273.913 (81,8%) na een voltijdse betrekking, 31.118 (9,3%) na studies, 19.104 (5,7%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz) et 334.722 (3,2%) werkloosheid met bedrijfstoeslag zonder vrijstelling van iwz	Totaal UVW-WZ: 343.485 in FEBRUARI 2019 en 334.722 in FEBRUARI 2020 (-2,6%)

 

Volgens de voorlopige cijfers van februari 2020 tellen we 359 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor januari 2020 gaat het om 323 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-6.701 eenheden of -4,4%) dan bij de mannen (-2.062 eenheden of -1,1%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 5,5% (-1.502 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 3,4% (-6.624 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 9,4% (-7.752 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 18,0% (+7.114 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In februari 2020 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 2,3% in het Vlaams Gewest (-3.151 eenheden) en met 3,5% in het Waals Gewest (-4.826 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 1,2% (-786 eenheden). In februari 2020 zijn er in het Vlaams Gewest 136.362 volledig werklozen, in het Waals Gewest 134.567 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 63.793.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 6.030 eenheden (-4,6%), maar die van 1 tot 2 jaar stijgt: +4.784 eenheden (+9,2%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 7.517 eenheden (-4,7%). 

In februari 2020 is 37,6% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,0% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 45,4% 2 jaar of langer.

 

 

 

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -2,6% -8.763 Vrouwen: -4,4% -6.701 Mannen: -1,1% -2.062 < 25 jaar: -5,5% -1.502 25-50 jaar: -3,4% -6.624 50-59 jaar: -9,4% -7.752 60-65 jaar: +18,0% +7.114 Vlaams Gewest: -2,3% -3.151 Waals Gewest: -3,5% -4.826 Brussels Hfdst. Gewest: -1,2% -786 < 1 jaar: -4,6% -6.030 1-2 jaar: +9,2% +4.784 2 jaar en meer: -4,7% -7.517  

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan nietwerkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In februari 2020 gaat het om 46.108 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 25.841 (-35,9%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 37.002 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 380.830 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en nietwerkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 87,9%.

 202.002 UVW in 2020 - 02: 334.722 (87,9%) werkzoekenden en 46.108 (12,1%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 71.949 in FEBRUARI 2019 en 46.108 in FEBRUARI 2020 (-35,9%) 

 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 4.309 eenheden of 3,0%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in februari 2020 op 139.358 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 29.890 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand. Deze daling situeert zich uitsluitend bij de tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer, die in fysieke eenheden op jaarbasis afneemt met 21,0%. Dit is te wijten aan de relatief zachte winter (slechts 19 vorstdagen in de referteperiode voor februari 2020 t.o.v. 29 in het voorgaande jaar).

De tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen en overmacht daarentegen stijgen respectievelijk met 8,6% en met 35,0% in fysieke eenheden. Die stijgingen laten zich naar alle waarschijnlijkheid deels verklaren door de opkomst van de Coronapandemie. Aangezien deze pandemie in België voornamelijk doorbrak vanaf de maand maart, zal in de gegevens over tijdelijke werkloosheid vanaf die maand een veel grotere weerslag observeerbaar worden. 

.

 

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 44,8% in FEBRUARI 2019 en 0,0% in FEBRUARI 2020 Slecht weer: 48,2% in FEBRUARI 2019 en 0,0% in FEBRUARI 2020 Overmacht: 4,9% in FEBRUARI 2019 en 0,0% in FEBRUARI 2020 Andere: 2,2% in FEBRUARI 2019 en 100,0% in FEBRUARI 2020	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 143.667 in FEBRUARI 2019 en 139.358 in FEBRUARI 2020 (-3,0%) in fysieke eenheden en 34.874 in FEBRUARI 2019 en 29.890 in FEBRUARI 2020 (-14,3%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: FEBRUARI 2020 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be