De federale cijfers van de vergoede werklozen - februari 2021

De vergoede werkloosheid neemt toe met 3,7% op jaarbasis in februari 2021 (1)

De tijdelijke werkloosheid als gevolg van het CORONAVIRUS blijft hoog in februari 2021

In februari 2021 hebben 347.206 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 12.484 meer dan in februari 2020 (+3,7%). Die 347.206 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 312.668 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.246 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 10.916 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.376 beschermingsuitkeringen (nieuw stelsel vanaf oktober 2020).

347.206 UVW-WZ in 2021 - 02: 283.771 (81,7%) na een voltijdse betrekking, 28.897 (8,3%) na studies, 21.246 (6,1%) beschermings-uitkering et 347.206 (3,1%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz)	Totaal UVW-WZ: 334.722 in FEBRUARI 2020 en 347.206 in FEBRUARI 2021 (+3,7%)

De volledige werkloosheid stijgt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (+7.718 eenheden of +5,3%) dan bij de mannen (+4.766 eenheden of +2,5%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 0,9% (+237 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 4,6% (+8.592 eenheden). De volledige werkloosheid neemt toe met 0,2% (+127 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 7,6% (+3.528 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In februari 2021 stijgt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 0,6% in het Vlaams Gewest (+817 eenheden) en met 5,2% in het Waals Gewest (+6.993 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 7,3% (+4.674 eenheden). In februari 2021 zijn er in het Vlaams Gewest 137.179 volledig werklozen, in het Waals Gewest 141.560 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 68.467.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 13.214 eenheden (-10,5%), maar die van 1 tot 2 jaar stijgt: +13.542 eenheden (+23,8%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) stijgt met 12.156 eenheden (+8,0%).
In februari 2021 is 32,5% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 20,3% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 47,2% 2 jaar of langer.

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: +3,7% +12.484 Vrouwen: +5,3% +7.718 Mannen: +2,5% +4.766 < 25 jaar: +0,9% +237 25-50 jaar: +4,6% +8.592 50-59 jaar: +0,2% +127 60-65 jaar: +7,6% +3.528 Vlaams Gewest: +0,6% +817 Waals Gewest: +5,2% +6.993 Brussels Hfdst. Gewest: +7,3% +4.674 < 1 jaar: -10,5% -13.214 1-2 jaar: +23,8% +13.542 2 jaar en meer: +8,0% +12.156

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In februari 2021 gaat het om 28.388 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 17.720 (-38,4%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 24.979 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 375.594 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 92,4%.202.102 UVW in 2021 - 02: 347.206 (92,4%) werkzoekenden en 28.388 (7,6%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 46.108 in FEBRUARI 2020 en 28.388 in FEBRUARI 2021 (-38,4%) 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis toe met 330.927 eenheden of 237,5%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in februari 2021 op 470.285 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 191.271 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand. In dit cijfer zijn er 20 653 budgettaire eenheden die omwille van slecht weer in tijdelijke werkloosheid zitten.Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 54,1% in FEBRUARI 2020 en 0,0% in FEBRUARI 2021 Slecht weer: 36,2% in FEBRUARI 2020 en 10,8% in FEBRUARI 2021 Overmacht: 6,2% in FEBRUARI 2020 en 88,0% in FEBRUARI 2021 Andere: 3,5% in FEBRUARI 2020 en 1,2% in FEBRUARI 2021	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 139.358 in FEBRUARI 2020 en 470.285 in FEBRUARI 2021 (+237,5%) in fysieke eenheden en 29.890 in FEBRUARI 2020 en 191.271 in FEBRUARI 2021 (+539,9%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen:  FEBRUARI (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be