De federale cijfers van de vergoede werklozen - februari 2022

De vergoede werkloosheid neemt af met 13,5% op jaarbasis in januari 2022 (1)

De tijdelijke werkloosheid neemt in februari 2022 af met 9,8% t.o.v. de voorgaande maand

In februari 2022 hebben 302.022 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 45.184 minder dan in februari 2021 (-13,0%). Die 302.022 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 271.287 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 17.833 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 10.654 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.248 beschermingsuitkeringen.

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-20.052 eenheden of -13,1%) dan bij de mannen (-25.132 eenheden of -13,0%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 23,2% (-6.074 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 14,0% (-27.399 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 11,8% (-8.891 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 5,6% (-2.820 eenheden).

In februari 2022 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 18,2% in het Vlaams Gewest (-24.961 eenheden) en met 9,9% in het Waals Gewest (-14.059 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 9,0% (-6.164 eenheden). In februari 2022 zijn er in het Vlaams Gewest 112.218 volledig werklozen, in het Waals Gewest 127.501 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 62.303.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 19.773 eenheden (-17,5%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -23.354 eenheden (-33,1%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 2.057 eenheden (-1,3%).

In februari 2022 is 30,8% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 15,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 53,6% 2 jaar of langer.

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In februari 2022 gaat het om 19.124 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 9.264 (-32,6%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 16.113 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 321.146 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 94,0%.

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 187.763 eenheden of 39,9%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in februari 2022 op 282.522 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 72.115 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: FEBRUARI 2022 (PDF)

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.  

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be