De federale cijfers van de vergoede werklozen - januari 2018

 De federale cijfers van de vergoede werklozen - januari 2018

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in januari 2018 (1)

In januari 2018 hebben 384.427 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 33.395 minder dan in januari 2017 (- 8,0%). Die 384.427 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 354.405 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.796 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 8.226 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Volgens de voorlopige cijfers van januari 2018 tellen we 479 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor 2017 gaat het om 6.404 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis in gelijke mate bij de mannen (- 19.108 eenheden of - 8,3%) en de vrouwen (- 14.287 eenheden of - 7,7%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 17,9% (- 7.200 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 8,9% (- 21.736 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 12,9% (- 14.416 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 47,1% (+ 9.957 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2018 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 62 tot 63 jaar.

In januari 2018 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in alle gewesten, met respectievelijk - 8,9% in het Waals Gewest (- 15.341 eenheden), - 7,7% in het Vlaams Gewest (- 13.496 eenheden) en  - 6,4% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (- 4.558 eenheden). In januari 2018 zijn er in het Vlaams Gewest 161.244 volledig werklozen, in het Waals Gewest 156.561 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 66.622.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 13.471 eenheden (- 8,7%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 9.873 eenheden (- 13,2%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt eveneens met 10.051 eenheden (- 5,3%).

In januari 2018 is 36,9% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,8% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,3% 2 jaar of langer.

In januari 2018 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 6.523 eenheden of 4,6%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in januari 2018 op 136.096 eenheden.

Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be