De federale cijfers van de vergoede werklozen - januari 2019

Cijfers van werkloosheid - januari 2018 (zie tekstversie hieronder)

 De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in januari 2019 (1)

In januari 2019 hebben 346.106 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 38.321 minder dan in januari 2018 (- 10,0%). Die 346.106 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 317.264 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 19.412 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 9.430 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Volgens de voorlopige cijfers van januari 2019 tellen we 379 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen. De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis iets minder snel bij de mannen  (- 19.384 eenheden of - 9,1%) dan bij de vrouwen (- 18.937 eenheden of - 11,0%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 17,9% (- 5.920 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 11,9% (- 26.546 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 14,0% (- 13.668 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 25,1% (+ 7.813 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2019 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 63 naar 64 jaar.

In januari 2019 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in alle gewesten, met respectievelijk - 9,2% in het Waals Gewest (- 14.366 eenheden), - 12,6% in het Vlaams Gewest (- 20.395 eenheden) en  - 5,3% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (- 3.560 eenheden). In januari 2019 zijn er in het Vlaams Gewest 140.849 volledig werklozen, in het Waals Gewest 142.195 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 63.062.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 10.477 eenheden (- 7,4%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 10.329 eenheden (- 16,0%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt eveneens met 17.515 eenheden (- 9,8%). In januari 2019 is 38,0% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 15,7% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,3% 2 jaar of langer.

 In januari 2019 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 16.196 eenheden of 11,9%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in januari 2019 op 119.900 eenheden. 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: JANUARI 2019 (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be