De federale cijfers van de vergoede werklozen - januari 2020

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in januari 2020 (1) 

In januari 2020 hebben 330.555 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 15.551 minder dan in januari 2019 (-4,5%). Die 330.555 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 301.232 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 18.778 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 10.545 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

330.555 UVW-WZ in 2020 - 01: 269.861 (81,6%) na een voltijdse betrekking, 31.371 (9,5%) na studies, 18.778 (5,7%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz) et 330.555 (3,2%) werkloosheid met bedrijfstoeslag zonder vrijstelling van iwz	Totaal UVW-WZ: 346.106 in JANUARI 2019 en 330.555 in JANUARI 2020 (-4,5%)

 

Volgens de voorlopige cijfers van januari 2020 tellen we 383 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor 2019 ging het om 3.473 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-7.458 eenheden of -4,9%) dan bij de mannen (-8.093 eenheden of -4,2%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 6,2% (-1.685 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 5,4% (-10.666 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 12,3% (-10.290 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 18,2% (+7.090 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In januari 2020 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 7,7% in het Vlaams Gewest (-10.777 eenheden) en met 4,0% in het Waals Gewest (-5.735 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 1,5% (+961 eenheden). In januari 2020 zijn er in het Vlaams Gewest 130.072 volledig werklozen, in het Waals Gewest 136.460 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 64.023.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 7.285 eenheden (-5,5%), maar die van 1 tot 2 jaar stijgt: +924 eenheden (+1,7%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 9.190 eenheden (-5,7%).
In januari 2020 is 37,6% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,7% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 45,7% 2 jaar of langer.

 

 

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -4,5% -15.551 Vrouwen: -4,9% -7.458 Mannen: -4,2% -8.093 < 25 jaar: -6,2% -1.685 25-50 jaar: -5,4% -10.666 50-59 jaar: -12,3% -10.290 60-65 jaar: +18,2% +7.090 Vlaams Gewest: -7,7% -10.777 Waals Gewest: -4,0% -5.735 Brussels Hfdst. Gewest: +1,5% +961 < 1 jaar: -5,5% -7.285 1-2 jaar: +1,7% +924 2 jaar en meer: -5,7% -9.190  

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In januari 2020 gaat het om 47.758 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 26.919 (-36,0%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 38.097 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 378.313 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 87,4%.

 202.001 UVW in 2020 - 01: 330.555 (87,4%) werkzoekenden en 47.758 (12,6%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 74.677 in JANUARI 2019 en 47.758 in JANUARI 2020 (-36,0%) 

 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 3.776 eenheden of 3,1%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in januari 2020 op 116.124 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 23.097 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

.

 

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 45,3% in JANUARI 2019 en 55,3% in JANUARI 2020 Slecht weer: 44,8% in JANUARI 2019 en 30,6% in JANUARI 2020 Overmacht: 5,3% in JANUARI 2019 en 7,4% in JANUARI 2020 Andere: 4,5% in JANUARI 2019 en 6,7% in JANUARI 2020	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 119.900 in JANUARI 2019 en 116.124 in JANUARI 2020 (-3,1%) in fysieke eenheden en 26.333 in JANUARI 2019 en 23.097 in JANUARI 2020 (-12,3%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: JANUARI 2020 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be