De federale cijfers van de vergoede werklozen - januari 2021

De vergoede werkloosheid neemt toe met 10,8% op jaarbasis in januari 2021 (1)

De tijdelijke werkloosheid als gevolg van het CORONAVIRUS blijft hoog in januari 2021

In januari 2021 hebben 366.205 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 35.650 meer dan in januari 2020 (+10,8%). Die 366.205 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 330.614 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 22.053 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 11.051 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.487 beschermingsuitkeringen (nieuw stelsel vanaf oktober 2020).

366.205 UVW-WZ in 2021 - 01: 299.949 (81,9%) na een voltijdse betrekking, 30.665 (8,4%) na studies, 22.053 (6,0%) beschermings-uitkering et 366.205 (3,0%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz)	Totaal UVW-WZ: 330.555 in JANUARI 2020 en 366.205 in JANUARI 2021 (+10,8%)

De volledige werkloosheid stijgt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (+14.403 eenheden of +9,9%) dan bij de mannen (+21.247 eenheden of +11,5%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 8,8% (+2.235 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 12,3% (+22.882 eenheden). De volledige werkloosheid neemt toe met 7,8% (+5.699 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 10,5% (+4.828 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In januari 2021 stijgt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 14,6% in het Vlaams Gewest (+19.010 eenheden) en met 7,6% in het Waals Gewest (+10.430 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 9,7% (+6.210 eenheden). In januari 2021 zijn er in het Vlaams Gewest 149.082 volledig werklozen, in het Waals Gewest 146.890 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 70.233.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 701 eenheden (-0,6%), maar die van 1 tot 2 jaar stijgt: +16.403 eenheden (+29,7%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) stijgt met 19.948 eenheden (+13,2%).
In januari 2021 is 33,7% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 19,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,7% 2 jaar of langer.

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: +10,8% +35.650 Vrouwen: +9,9% +14.403 Mannen: +11,5% +21.247 < 25 jaar: +8,8% +2.235 25-50 jaar: +12,3% +22.882 50-59 jaar: +7,8% +5.699 60-65 jaar: +10,5% +4.828 Vlaams Gewest: +14,6% +19.010 Waals Gewest: +7,6% +10.430 Brussels Hfdst. Gewest: +9,7% +6.210 < 1 jaar: -0,6% -701 1-2 jaar: +29,7% +16.403 2 jaar en meer: +13,2% +19.948

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan nietwerkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In januari 2021 gaat het om 29.335 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 18.423 (-38,6%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 25.826 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 395.540 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 92,6%.202.101 UVW in 2021 - 01: 366.205 (92,6%) werkzoekenden en 29.335 (7,4%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 47.758 in JANUARI 2020 en 29.335 in JANUARI 2021 (-38,6%) 

Voor de tijdelijke werkloosheid in januari 2021 dient uiteraard bijzondere aandacht te gaan naar de impact van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19. De tijdelijke werkloosheid neemt op jaarbasis toe met 383.689 eenheden of 330,4%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in januari 2021 op 499.813 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 192.338 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 55,3% in JANUARI 2020 en 0,0% in JANUARI 2021 Slecht weer: 30,6% in JANUARI 2020 en 6,8% in JANUARI 2021 Overmacht: 7,4% in JANUARI 2020 en 91,6% in JANUARI 2021 Andere: 6,7% in JANUARI 2020 en 1,5% in JANUARI 2021	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 116.124 in JANUARI 2020 en 499.813 in JANUARI 2021 (+330,4%) in fysieke eenheden en 23.097 in JANUARI 2020 en 192.338 in JANUARI 2021 (+732,7%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: JANUARI 2021 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be