De federale cijfers van de vergoede werklozen - januari 2022

De vergoede werkloosheid neemt af met 13,5% op jaarbasis in januari 2022 (1)

De tijdelijke werkloosheid neemt in januari 2022 toe met 35,3% t.o.v. de voorgaande maand

In januari 2022 hebben 316.750 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 49.455 minder dan in januari 2021 (-13,5%). Die 316.750 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 285.152 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 18.434 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 10.825 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.339 beschermingsuitkeringen.

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis ongeveer even veel bij de vrouwen (-21.621 eenheden of -13,5%) als bij de mannen (-27.834 eenheden of -13,5%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 24,4% (-6.775 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 14,4% (-29.964 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 12,4% (-9.814 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 5,7% (-2.902 eenheden).

In januari 2022 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 19,2% in het Vlaams Gewest (-28.556 eenheden) en met 9,8% in het Waals Gewest (-14.411 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 9,2% (-6.488 eenheden). In januari 2022 zijn er in het Vlaams Gewest 120.526 volledig werklozen, in het Waals Gewest 132.479 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 63.745.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 26.198 eenheden (-21,2%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -20.254 eenheden (-28,3%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 3.003 eenheden (-1,8%).

In januari 2022 is 30,7% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,2% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 53,1% 2 jaar of langer.

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In januari 2022 gaat het om 19.788 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 9.547 (-32,5%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 16.687 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 336.538 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 94,1%. 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 186.601 eenheden of 37,3%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in januari 2022 op 313.212 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 76.035 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 0,0% in JANUARI 2021 en 0,0% in JANUARI 2022 Slecht weer: 6,8% in JANUARI 2021 en 7,8% in JANUARI 2022 Overmacht: 91,6% in JANUARI 2021 en 90,9% in JANUARI 2022 Andere: 1,5% in JANUARI 2021 en 1,3% in JANUARI 2022	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 499.813 in JANUARI 2021 en 313.212 in JANUARI 2022 (-37,3%) in fysieke eenheden en 192.338 in JANUARI 2021 en 76.035 in JANUARI 2022 (-60,5%) in budgettaire eenheden

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: JANUARI 2022 (PDF)

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.  

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be