De federale cijfers van de vergoede werklozen - juli 2014

Belangrijke opmerking

Vanaf juli 2014 werd de maandelijkse statistiek enigszins uitgebreid. Vanaf dan worden ook de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en de werkzoekende werklozen met bedrijfstoeslag (2) (voorheen werkzoekende bruggepensioneerden) opgenomen in deze statistiek. Het doel van deze aanpassing is om zo alle werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen te tellen (3).

Maandelijkse RVA-statistiek van de volledige werkloosheid - werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen
Vóór juli 2014Vanaf julii 2014
toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestatiestoegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties
toegelaten op basis van studiestoegelaten op basis van studies
 toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid
 met bedrijfstoeslag

 

De vergoede werkloosheid daalt licht op jaarbasis in juli 2014 (1)

In juli 2014 hebben 439.616 werkzoekende volledig werklozen een uitkering ontvangen, hetzij 6.067 minder dan in juli 2013 (-1,4 %). Deze 439.616 personen worden verdeeld in 413.112 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties en toegelaten op basis van studies, in 21.688 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en in 4.816 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met een bedrijfstoeslag.

De daling heeft vooral betrekking op de vrouwen (-5.624 eenheden of -2,7 %); bij de mannen blijft de afname op jaarbasis beperkt tot -0,2 % (-443 eenheden).

De jongerenwerkloosheid (minder dan 25 jaar) neemt opnieuw aanzienlijk af (-6.089 eenheden of -11,2 %). Ook de werkloosheid in de middengroep op leeftijdsvlak gaat opnieuw in dalende lijn (-7.735 eenheden of -2,9 %).

Bij de 50-plussers blijft de werkloosheid stijgen (+7.757 eenheden of +6,5 %); die stijging wordt gedeeltelijk verklaard door de verhoging van de leeftijdsgrens voor het bekomen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende tot 60 jaar begin 2013.

Het aantal vergoede werklozen daalt in juli 2014 op jaarbasis zowel in het Waals Gewest (-6.439 eenheden of -3,2 %) als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-1.262 eenheden of -1,6 %). Het Vlaams Gewest laat nog steeds een lichte toename noteren (+1.634 eenheden of +1,0 %). Het aantal Vlaamse volledig werklozen komt in juli 2014 zo uit op 168.172, tegenover 192.287 volledig werklozen in het Waals Gewest en 79.157 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het aantal heel langdurig werklozen (2 jaar en meer) daalt licht met 684 eenheden (-0,3 %), zij het enkel in het Waals Gewest (-3.168 eenheden of -3,2 %) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-544 eenheden of -1,2 %). In het Vlaams Gewest daarentegen stijgt het aantal met 3.028 eenheden (+5,1 %). Bij de volledig werklozen met een duur van minder dan 2 jaar is er een daling (-5.383 eenheden of -2,2 %). Deze doet zich voor in elk van de gewesten.

De tijdelijke werkloosheid blijft ook in juli 2014 in dalende lijn gaan. Het aantal tijdelijk werklozen bedroeg in deze maand 83.373, een daling op jaarbasis met 16.187 eenheden of - 16,3 %. Het gemiddeld aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid over de laatste 3 maanden bedroeg 117.699 eenheden, wat 27.717 eenheden minder is dan vorig jaar (-19,1 %).

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

(2) Merk op dat het hierbij gaat om een subgroep van de werklozen met bedrijfstoeslag, namelijk de werklozen met bedrijfstoeslag die ingeschreven moeten zijn als werkzoekende en beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt.

(3) De categorieën die toegevoegd werden, waren reeds opgenomen in de andere statistieken van de RVA (zoals het jaarverslag en de trimestriële indicatoren), maar niet in de maandelijkse statistiek. De nieuwe statistiek telt op die manier alle werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW WZ), wat ook het doel is van deze aanpassing, en benadert meer de zogenaamde “werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag” (WZUA), gepubliceerd door de gewesten. Om vergelijking doorheen de tijd toe te laten, worden de 2 toegevoegde categorieën ook apart weergegeven (zie punt 3 en 4 in de bijlage) en werd de nieuwe definitie ook toegepast op de voorgaande maanden. Deze lichte uitbreiding wijzigt de algemene tendensen niet van de evolutie van de werkloosheid geobserveerd tijdens de afgelopen maanden en jaren.

Statistieken raadplegen (PDF)

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be