De federale cijfers van de vergoede werklozen - juli 2017

De federale cijfers van de vergoede werklozen - juli 2017 (zie tekstversie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in juli 2017 (1) 

In juli 2017 hebben 374.292 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 22.152 minder dan in juli 2016 (- 5,6%). Die 374.292 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 345.456 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.673 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 7 163 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Volgens de voorlopige cijfers van juli 2017 tellen we 598 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2017 gaat het om 2.903 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de mannen (- 12.283 eenheden of - 5,6%) dan bij de vrouwen (- 9.869 eenheden of - 5,5%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 18,0% (- 6.551 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 6,1% (- 14.116 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 9,9% (- 11.060 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 57,0% (+ 9.575 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2017 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 61 tot 62 jaar.

In juli 2017 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk - 8,2% in het Waals Gewest (- 13.754 eenheden), - 0,9% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-  623 eenheden) en - 4,8% in het Vlaams Gewest (- 7.775 eenheden). In juli 2017 zijn er in het Vlaams Gewest 154.060 volledig werklozen, in het Waals Gewest 153.605 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 66.627.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 10.001 eenheden (- 7,3%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 6.641 eenheden (- 9,0%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 5.510 eenheden (- 3,0%).

In juli 2017 is 34,0% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,0% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 48,0% 2 jaar of langer.

In juli 2017 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 21.093 eenheden of 23,1%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in juli 2017 op 70.306 eenheden.

 Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be