De federale cijfers van de vergoede werklozen - juli 2018

 Cijfers van werkloosheid - juli 2018 (zie tekstversie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in juli 2018 (1) 

In juli 2018 hebben 346.361 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 27.931 minder dan in juli 2017 (- 7,5%). Die 346.361 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 316.959 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 20.546 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 8.856 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.  

Volgens de voorlopige cijfers van juli 2018 tellen we 504 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2018 gaat het om 2.275 personen).  

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis iets sneller bij de mannen (- 16.135 eenheden of - 7,8%) dan bij de vrouwen (- 11.796 eenheden of - 7,0%).  

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 16,4% (- 4.882 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 8,4% (- 18.335 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 12,7% (- 12.796 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 30,6% (+ 8.082 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2018 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 62 tot 63 jaar.  

In juli 2018 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in alle gewesten, met respectievelijk - 7,9% in het Waals Gewest (- 12.186 eenheden), - 9,5% in het Vlaams Gewest (- 14.642 eenheden) en  - 1,7% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (- 1.103 eenheden). In juli 2018 zijn er in het Vlaams Gewest 139.418 volledig werklozen, in het Waals Gewest 141.419 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65.524.  

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 4.667 eenheden (- 3,7%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 10.488 eenheden (- 15,5%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt eveneens met 12.776 eenheden (- 7,1%).

In juli 2018 is 35,4% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,4% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 48,1% 2 jaar of langer.  

In juli 2018 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 14.854 eenheden of 21,1%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in juli 2018 op 55.452 eenheden. 

Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be