De federale cijfers van de vergoede werklozen - juli 2019

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in juli 2019 (1)

In juli 2019 hebben 321.496 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 24.865 minder dan in juli 2018 (-7,2%). Die 321.496 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 292.344 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 19.216 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 9.936 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

 321.496 UVW-WZ in 2019 - 07: 262.543 (81,7%) na een voltijdse betrekking, 29.801 (9,3%) na studies, 19.216 (6,0%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz) et 321.496 (3,1%) werkloosheid met bedrijfstoeslag zonder vrijstelling van iwz.Totaal UVW-WZ: 346.361 in JULI 2018 en 321.496 in JULI 2019 (-7,2%)

Volgens de voorlopige cijfers van juli 2019 tellen we 328 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2019 gaat het om 1.698 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-13.194 eenheden of -8,4%) dan bij de mannen (-11.671 eenheden of -6,1%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 10,7% (-2.654 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 9,0% (-17.873 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 13,5% (-11.862 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 21,8% (+7.524 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2019 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 63 naar 64 jaar.

In juli 2019 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 9,0% in het Vlaams Gewest (-12.569 eenheden) en met 7,2% in het Waals Gewest (-10.222 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 3,2% (-2.074 eenheden). In juli 2019 zijn er in het Vlaams Gewest 126.849 volledig werklozen, in het Waals Gewest 131.197 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 63.450.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 10.694 eenheden (-8,7%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -1.878 eenheden (-3,3%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 12.293 eenheden (-7,4%).

In juli 2019 is 34,8% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,1% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 48,0% 2 jaar of langer.

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -7,2% -24.865 Vrouwen: -8,4% -13.194 Mannen: -6,1% -11.671 < 25 jaar: -10,7% -2.654 25-50 jaar: -9,0% -17.873 50-59 jaar: -13,5% -11.862 60-65 jaar: +21,8% +7.524 Vlaams Gewest: -9,0% -12.569 Waals Gewest: -7,2% -10.222 Brussels Hfdst. Gewest: -3,2% -2.074 < 1 jaar: -8,7% -10.694 1-2 jaar: -3,3% -1.878 2 jaar en meer: -7,4% -12.293


Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In juli 2019 gaat het om 60.714 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 29.418 (-32,6%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 45.808 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 382.210 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 84,1%.

 

2019.07 UVW in 2019 - 07: 321.496 (84,1%) werkzoekenden en 60.714 (15,9%) niet-werkzoekenden. Evolutie van de UVW-NWZ: 90.132 in JULI 2018 en 60.714 in JULI 2019 (-32,6%).

 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis toe met 4.995 eenheden of 9,0%. Die stijging situeert zich uitsluitend in de tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in juli 2019 op 60.447 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 10.343 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 67,6% in JULI 2018 en 64,0% in JULI 2019 Slecht weer: 7,9% in JULI 2018 en 14,5% in JULI 2019 Overmacht: 16,6% in JULI 2018 en 14,4% in JULI 2019 Andere: 8,0% in JULI 2018 en 7,0% in JULI 2019. Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 55.452 in JULI 2018 en 60.447 in JULI 2019 (+9,0%) in fysieke eenheden en 10.511 in JULI 2018 en 10.343 in JULI 2019 (-1,6%) in budgettaire eenheden.

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: JULI 2019 (PDF)

____________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be