De federale cijfers van de vergoede werklozen - juni 2017

De federale cijfers van de vergoede werklozen - juni 2017 (zie tekstversie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in juni 2017(1)

In juni 2017 hebben 362.180 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 11.230 minder dan in juni 2016 (- 3,0%). Die 362.180 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 334.570 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 20.570 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 7.040 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Volgens de voorlopige cijfers van juni 2017 tellen we 484 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2017 gaat het om 2.498 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (- 5.863 eenheden of - 3,5%) dan bij de mannen (- 5.367 eenheden of - 2,6%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 14,2% (- 4.848 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 3,4% (- 7.389 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 8,2% (- 8.870 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 64,1% (+ 9.877 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2017 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 61 tot 62 jaar.

In juni 2017 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk - 6,2% in het Waals Gewest (- 9.818 eenheden) en - 2,2% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (- 1.421 eenheden). In het Vlaams Gewest bleef hun aantal echter stabiel (+  9 eenheden). In juni 2017 zijn er in het Vlaams Gewest 149.687 volledig werklozen, in het Waals Gewest 148.281 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 64.212.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 4.628 eenheden (- 3,6%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 4.595 eenheden (- 6,7%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 2.007 eenheden (- 1,1%).

In juni 2017 is 33,8% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,8% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 48,4% 2 jaar of langer.

In juni 2017 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 15.817 eenheden of 16,4%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in juni 2017 op 80.421 eenheden.

Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be