De federale cijfers van de vergoede werklozen - juni 2018

Cijfers van werkloosheid - juni 2018 (zie tekstversie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in juni 2018 (1) 

In juni 2018 hebben 336.599 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 25.581 minder dan in juni 2017 (-7,1%). Die 336.599 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 308.098 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 19.851 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 8.650 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Volgens de voorlopige cijfers van juni 2018 tellen we 394 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2018 gaat het om 1.937 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis iets sneller bij de mannen (-15.072 eenheden of -7,6%) dan bij de vrouwen (-10.509 eenheden of -6,5%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 15,3% (-4.456 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: -8,1% (-16.811 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 12,6% (-12.592 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 32,7% (+8.278 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2018 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 62 tot 63 jaar.

In juni 2018 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in alle gewesten, met respectievelijk -8,2% in het Waals Gewest (-12.098 eenheden), -8,8% in het Vlaams Gewest (-13.127 eenheden) en  -0,6% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-356 eenheden). In juni 2018 zijn er in het Vlaams Gewest 136.560 volledig werklozen, in het Waals Gewest 136.183 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 63.856.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 4.889 eenheden (-4,0%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -8.920 eenheden (-13,9%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt eveneens met 11.772 eenheden (-6,7%).

In juni 2018 is 34,9% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,5% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 48,6% 2 jaar of langer.

In juni 2018 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 13.785 eenheden of 17,1%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in juni 2018 op 66.636 eenheden.

Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be