De federale cijfers van de vergoede werklozen - juni 2019

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in juni 2019 (1)

In juni 2019 hebben 332.960 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 3.639 minder dan in juni 2018 (-1,1%). Die 332.960 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 303.791 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 19.409 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 9.760 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

 Total

Volgens de voorlopige cijfers van juni 2019 tellen we 285 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2019 gaat het om 1.455 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis bij de vrouwen (-5.332 eenheden of -3,5%), maar neemt toe bij de mannen (+1.693 eenheden of +0,9%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 5,3% (-1.303 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 1,6% (-2.971 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 8,3% (-7.238 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 23,5% (+7.873 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2019 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 63 naar 64 jaar.

In juni 2019 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 0,9% in het Vlaams Gewest (-1.205 eenheden) en met 2,5% in het Waals Gewest (-3.436 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 1,6% (+1.002 eenheden). In juni 2019 zijn er in het Vlaams Gewest 135.355 volledig werklozen, in het Waals Gewest 132.747 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 64.858.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 1.506 eenheden (-1,3%), maar die van 1 tot 2 jaar stijgt: +1.515 eenheden (+2,7%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 3.648 eenheden (-2,2%).

In juni 2019 is 34,9% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,1% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 48,0% 2 jaar of langer.

Total

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In juni 2019 gaat het om 61.911 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 28.975 (-31,9%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 47.152 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 394.871 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 84,3%.

Total

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis toe met 32.720 eenheden of 49,1%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in juni 2019 op 99.356 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 16.647 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand. Die stijging in fysieke eenheden is vooral zichtbaar voor de tijdelijke werkloosheid vanwege slecht weer (in juni 2019 noteren we 12 regendagen tegenover 7 in juni 2018).

Total

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: JUNI 2019 (PDF)

____________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be