De federale cijfers van de vergoede werklozen - juni 2021

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be

De vergoede werkloosheid neemt af met 12,5% op jaarbasis in juni 2021 (1)

De tijdelijke werkloosheid als gevolg van het CORONAVIRUS blijft hoog in juni 2021, maar neemt af

In juni 2021 hebben 311.733 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 44.339 minder dan in juni 2020 (-12,5%). Die 311.733 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 279.250 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 19.339 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 10.794 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.350 beschermingsuitkeringen (nieuw stelsel vanaf oktober 2020).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (-18.385 eenheden of -11,7%) dan bij de mannen (-25.954 eenheden of -13,0%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 25,7% (-7.103 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 15,1% (-31.069 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 9,5% (-7.265 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 2,4% (+1.098 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In juni 2021 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 18,2% in het Vlaams Gewest (-26.342 eenheden) en met 10,7% in het Waals Gewest (-15.298 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 3,9% (-2.699 eenheden). In juni 2021 zijn er in het Vlaams Gewest 118.150 volledig werklozen, in het Waals Gewest 127.901 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65.682.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 46.974 eenheden (-34,5%), maar die van 1 tot 2 jaar stijgt: +1.676 eenheden (+2,8%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) stijgt met 959 eenheden (+0,6%).

In juni 2021 is 28,7% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 19,9% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 51,4% 2 jaar of langer.

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In juni 2021 gaat het om 24.988 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 14.041 (-36,0%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 21.658 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 336.721 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 92,6%.

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 364.025 eenheden of 56,4%. We brengen graag in herinnering dat in juni 2020 het aantal tijdelijk werklozen als gevolg van de pandemie nog uitzonderlijk hoog was. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in juni 2021 op 281.392 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 81.584 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: JUNI

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.