De federale cijfers van de vergoede werklozen - juni 2022

De vergoede werkloosheid neemt af met 10,3% op jaarbasis in juni 2022 (1)

De tijdelijke werkloosheid neemt in juni 2022 af met 8,0% t.o.v. de voorgaande maand

In juni 2022 hebben 279.562 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 32.169 minder dan in juni 2021 (-10,3%). Die 279.562 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 250.632 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 17.141 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 9.634 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.155 beschermingsuitkeringen.

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-14.815 eenheden of -10,7%) dan bij de mannen (-17.354 eenheden of -10,0%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 15,9% (-3.261 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 10,0% (-17.480 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 10,8% (-7.473 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 8,3% (-3.955 eenheden).

In juni 2022 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 14,1% in het Vlaams Gewest (-16.713 eenheden) en met 8,0% in het Waals Gewest (-10.210 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 8,0% (-5.246 eenheden). In juni 2022 zijn er in het Vlaams Gewest 101.435 volledig werklozen, in het Waals Gewest 117.691 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 60.436.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 3.434 eenheden (-3,8%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -21.195 eenheden (-34,1%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 7.540 eenheden (-4,7%).

In juni 2022 is 30,7% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 14,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 54,6% 2 jaar of langer.

 

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In juni 2022 gaat het om 16.470 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 8.520 (-34,1%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 13.639 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 296.032 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 94,4%.

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 138.487 eenheden of 49,2%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in juni 2022 op 142.905 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 33.393 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 0,0% in JUNI 2021 en 0,0% in JUNI 2022 Slecht weer: 4,4% in JUNI 2021 en 6,1% in JUNI 2022 Overmacht: 95,2% in JUNI 2021 en 93,3% in JUNI 2022 Andere: 0,4% in JUNI 2021 en 0,7% in JUNI 2022	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 281.392 in JUNI 2021 en 142.905 in JUNI 2022 (-49,2%) in fysieke eenheden en 81.584 in JUNI 2021 en 33.393 in JUNI 2022 (-59,1%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: JUNI 2022 (PDF)

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.  

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be