De federale cijfers van de vergoede werklozen - maart 2018

De federale cijfers van de vergoede werklozen - januari 2018 (zie tekst hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in maart 2018 (1) 

In maart 2018 hebben 357.545 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 20.385 minder dan in maart 2017 (- 5,4%). Die 357.545 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 328.516 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 20.604 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 8.425 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag. 

Volgens de voorlopige cijfers van maart 2018 tellen we 466 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2018 gaat het om  834 personen). 

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis in gelijke mate bij de mannen (- 11.017 eenheden of - 5,3%) en de vrouwen (- 9.368 eenheden of - 5,5%). 

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 14,3% (- 4.960 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 6,4% (- 13.988 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 11,0% (- 11.263 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 43,1% (+ 9.826 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2018 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 62 tot 63 jaar. 

In maart 2018 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in alle gewesten, met respectievelijk - 7,1% in het Waals Gewest (- 11.033 eenheden), - 5,8% in het Vlaams Gewest (- 9.169 eenheden) en  - 0,3% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (- 183 eenheden). In maart 2018 zijn er in het Vlaams Gewest 147.922 volledig werklozen, in het Waals Gewest 145.065 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 64 558. 

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 7.033 eenheden (- 5,2%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 8.002 eenheden (- 11,9%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt eveneens met 5.350 eenheden (- 3,1%).

In maart 2018 is 35,9% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 47,5% 2 jaar of langer. 

In maart 2018 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis toe met 16.990 eenheden of 14,2%. Dat is het gevolg van de slechtere weersomstandigheden in maart 2018 (9 vorstdagen en 19 regendagen) t.o.v. maart 2017 (0 vorstdagen en 10 regendagen). Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in maart 2018 op 136.962 eenheden.

Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be