De federale cijfers van de vergoede werklozen - maart 2019

De federale cijfers van de vergoede werklozen - maart 2019 (zie tekst hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in maart 2019 (1)

In maart 2019 hebben 351.316 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 6.229 minder dan in maart 2018 (-1,7%). Die 351.316 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 321.119 werkzoekende uitkerings-gerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 20.580 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 9.617 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Volgens de voorlopige cijfers van maart 2019 tellen we 334 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2019 gaat het om 620 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis iets minder snel bij de mannen (-1.913 eenheden of -1,0%) dan bij de vrouwen (-4.316 eenheden of -2,7%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 5,0% (-1.481 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: -2,2% (-4.506 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 8,9% (-8.096 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 24,1% (+7.854 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2019 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 63 naar 64 jaar.

In maart 2019 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk -2,5% in het Waals Gewest (-3.562 eenheden) en met -2,9% in het Vlaams Gewest (-4.299 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging met +2,5% (+1.632 eenheden). In maart 2019 zijn er in het Vlaams Gewest 143.623 volledig werklozen, in het Waals Gewest 141.503 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 66.190.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) stijgt op jaarbasis met 9.356 eenheden (+7,3%), die van 1 tot 2 jaar daalt: -7.589 eenheden (-12,8%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt eveneens met 7.996 eenheden (-4,7%).

Het is de eerste keer sinds juli 2016 dat de volledige werkloosheid van korte duur (<  1 jaar) stijgt op jaarbasis. Op kwartaalbasis was er een lichte daling van 0,6%.

In maart 2019 is 39,2% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 14,7% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,1% 2 jaar of langer.

In maart 2019 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis toe met 14.090 eenheden of 10,3%. Deze stijging is vooral te wijten aan een minder gunstige evolutie van de tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in maart 2019 op 151.052 eenheden.

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: MAART 2019 (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be