De federale cijfers van de vergoede werklozen - maart 2021

De vergoede werkloosheid neemt toe met 3,4% op jaarbasis in maart 2021 (1)

De tijdelijke werkloosheid als gevolg van het CORONAVIRUS neemt in maart 2021 af met 6,3% t.o.v. de voorgaande maand

In maart 2021 hebben 338.728 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 11.276 meer dan in maart 2020 (+3,4%). Die 338.728 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 304.587 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 20.880 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 10.931 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.330 beschermingsuitkeringen (nieuw stelsel vanaf oktober 2020).

338.728 UVW-WZ in 2021 - 03: 276.248 (81,6%) na een voltijdse betrekking, 28.339 (8,4%) na studies, 20.880 (6,2%) beschermings-uitkering et 338.728 (3,2%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz)	Totaal UVW-WZ: 327.452 in MAART 2020 en 338.728 in MAART 2021 (+3,4%)

De volledige werkloosheid stijgt op jaarbasis even snel bij de vrouwen (+4.957 eenheden of +3,4%) als bij de mannen (+6.319 eenheden of +3,4%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 3,4% (+825 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 3,7% (+6.829 eenheden). De volledige werkloosheid neemt lichtjes toe met 0,3% (+184 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 7,3% (+3.438 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In maart 2021 stijgt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 0,9% in het Vlaams Gewest (+1.197 eenheden) en met 4,1% in het Waals Gewest (+5.402 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 7,4% (+4.677 eenheden). In maart 2021 zijn er in het Vlaams Gewest 132.912 volledig werklozen, in het Waals Gewest 138.175 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 67.641.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 16.328 eenheden (-13,2%), maar die van 1 tot 2 jaar stijgt: +13.102 eenheden (+23,5%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) stijgt met 14.502 eenheden (+9,8%).
In maart 2021 is 31,7% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 20,3% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 47,9% 2 jaar of langer.
 
 

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: +3,4% +11.276 Vrouwen: +3,4% +4.957 Mannen: +3,4% +6.319 < 25 jaar: +3,4% +825 25-50 jaar: +3,7% +6.829 50-59 jaar: +0,3% +184 60-65 jaar: +7,3% +3.438 Vlaams Gewest: +0,9% +1.197 Waals Gewest: +4,1% +5.402 Brussels Hfdst. Gewest: +7,4% +4.677 < 1 jaar: -13,2% -16.328 1-2 jaar: +23,5% +13.102 2 jaar en meer: +9,8% +14.502

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In maart 2021 gaat het om 27.704 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 16.750 (-37,7%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 24.212 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 366.432 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 92,4%.

 

202.103 UVW in 2021 - 03: 338.728 (92,4%) werkzoekenden en 27.704 (7,6%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 44.454 in MAART 2020 en 27.704 in MAART 2021 (-37,7%) 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 221.311 eenheden of 33,4%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in maart 2021 op 440.719 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 162.579 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

 

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 3,2% in MAART 2020 en 0,0% in MAART 2021 Slecht weer: 6,4% in MAART 2020 en 3,9% in MAART 2021 Overmacht: 88,0% in MAART 2020 en 95,5% in MAART 2021 Andere: 2,3% in MAART 2020 en 0,6% in MAART 2021	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 662.030 in MAART 2020 en 440.719 in MAART 2021 (-33,4%) in fysieke eenheden en 222.971 in MAART 2020 en 162.579 in MAART 2021 (-27,1%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen:  MAART (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be