De federale cijfers van de vergoede werklozen - maart 2022

De vergoede werkloosheid neemt af met 12,4% op jaarbasis in maart 2022 (1)

De tijdelijke werkloosheid neemt in maart 2022 af met 22,0% t.o.v. de voorgaande maand

IIn maart 2022 hebben 296.577 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 42.150 minder dan in maart 2021 (-12,4%). Die 296.577 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 265.980 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 17.848 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 10.514 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.235 beschermingsuitkeringen.

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (-17.403 eenheden of -11,7%) dan bij de mannen (-24.747 eenheden of -13,0%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 22,6% (-5.754 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 12,9% (-24.565 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 11,8% (-8.598 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 6,4% (-3.233 eenheden).

In maart 2022 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 18,0% in het Vlaams Gewest (-23.936 eenheden) en met 9,3% in het Waals Gewest (-12.784 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 8,0% (-5.430 eenheden). In maart 2022 zijn er in het Vlaams Gewest 108.975 volledig werklozen, in het Waals Gewest 125.391 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 62.211.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 14.611 eenheden (-13,6%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -23.847 eenheden (-34,6%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 3.692 eenheden (-2,3%). (-1,3%).

In februari 2022 is 30,8% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 15,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 53,6% 2 jaar of langer.In maart 2022 is 31,3% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 15,2% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 53,5% 2 jaar of langer.

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In maart 2022 gaat het om 18.614 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 9.091 (-32,8%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 15.560 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 315.191 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 94,1%.

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 220.453 eenheden of 50,0%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in maart 2022 op 220.266 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 52.766 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: MAART 2022 (PDF)

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.  

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be