De federale cijfers van de vergoede werklozen - mei 2016

Le chômage indemnisé diminue à nouveau en mai 2016

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in mei 2016 (1)

In mei 2016 hebben 407.350 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 19.226 minder dan in mei 2015 (- 4,5%). Die 407.350 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 378.453 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 22.457 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6.440 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen. (2)

Volgens de voorlopige cijfers van mei 2016 (die dus nog kunnen evolueren in functie van  achterstallige betalingen en van de reglementaire termijnen inzake mededelingen van bepaalde gebeurtenissen die een invloed hebben op het recht), tellen we 584 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen. Die cijfers zijn gebaseerd op het aantal personen die in april 2016 nog een inschakelingsuitkering genoten, maar niet meer in mei 2016, en voor wie het recht op inschakelingsuitkering vervalt in de periode van 2 april tot en met 31 mei 2016.

De volledige werkloosheid daalt procentueel het sterkst bij de vrouwen (- 9.424 eenheden of ‑ 5,0%). Bij de mannen neemt de volledige werkloosheid eveneens af op jaarbasis (- 9.802 eenheden of - 4,1%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 10,7% (- 4.756 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 4,3% (- 10.666 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 6,4% (- 7.817 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 37,4% (+ 4.013 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen.

In mei 2016 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk - 3,9% in het Vlaams Gewest (- 6.871 eenheden), - 4,6% in het Waals Gewest (- 8.118 eenheden) en - 5,8% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (- 4.237 eenheden). In mei 2016 zijn er in het Vlaams Gewest 169.288 volledig werklozen, in het Waals Gewest 169.108 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 68.954.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 6.024 eenheden (‑ 3,9%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 5. 573 eenheden (- 7,1%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 7.629 eenheden (- 3,9%). In mei 2016 is 36,3% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,8% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 45,8% 2 jaar of langer.

In mei 2016 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis  toe met 9.794 eenheden of 7,1%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in mei 2016 op 147.632 eenheden. Een deel van deze stijging laat zich verklaren door de gevolgen van de terreurdreiging en de aanslagen van 22 maart, zoals de sluiting van shoppingcentra, scholen, horecazaken of van het openbaar vervoer en de afgelasting van bepaalde evenementen, alsook het vertragen van de activiteiten rond de luchthaven van Zaventem in de horeca- en reissector, die kunnen worden beschouwd als omstandigheden van overmacht, waarvoor bedrijven die hinder ondervinden tijdelijke werkloosheid kunnen inroepen. (3)

Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

(2) Tot op heden deelde de RVA enkel voorlopige cijfers mee over de werkelijke impact van de maatregel  die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot  maximaal 3 jaar (samenwonenden) , of tot 3 jaar na de 30ste verjaardag (gezinshoofden en alleenstaanden). Deze reglementaire wijziging werd eind 2011 ingevoerd, maar heeft pas gevolgen vanaf 1 januari 2015.

Voor de maanden uit het verleden publiceert de RVA herberekende cijfers . Immers, voor het verleden kunnen we rekening houden met achterstallige betalingen, waardoor de uitstroom nauwkeuriger kan bepaald worden. Voor het jaar 2015 en de eerste 4 maanden van 2016 tellen we 31 339 personen – 29 021 in 2015 en 2 318 in 2016 - die uitgestroomd zijn omdat het recht op inschakelingsuitkeringen vervallen is.

Een deel van de uitstroom uit de werkloosheid is echter niet toe te schrijven aan de vervaldatum van het recht op inschakelingsuitkeringen, maar aan een andere reden, in het bijzonder de uitstroom naar werk.

Tenslotte herinneren we eraan dat de hogergenoemde reglementering een structurele maatregel is die elke maand  zal leiden tot herzieningen van vervaldata van het recht. Wegens de complexe reglementering , die rekening houdt met talrijke situaties waardoor het recht kan verlengd of uitgebreid worden, of waardoor bijkomende rechten kunnen ontstaan, is  het moeilijk om betrouwbare cijfers te verstrekken betreffende de toekomst .

(3) Een preciezere bepaling wordt mogelijk eens de gegevens na verificatie beschikbaar zijn.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be