De federale cijfers van de vergoede werklozen - mei 2017

De federale cijfers van de vergoede werklozen - mei 2017 (zie tekstversie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in mei 2017(1)

In mei 2017 hebben 363.604 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 43.746 minder dan in mei 2016 (-10,7%). Die 363.604 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 336.031 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 20.646 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6.927 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Volgens de voorlopige cijfers van mei 2017 tellen we 521 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2017 gaat het om 2.052 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de mannen (-25.743 eenheden of -11,4%) dan bij de vrouwen (-18.003 eenheden of -10,0%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 23,5% (-9.323 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: -12,2% (-28.985 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 13,1% (-15.109 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 65,6% (+9.671 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2017 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 61 tot 62 jaar.

In mei 2017 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk -11,6% in het Vlaams Gewest (-19.672 eenheden), -11,8% in het Waals Gewest (-19 883 eenheden) en -6,1% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-4.191 eenheden). In mei 2017 zijn er in het Vlaams Gewest 149.616 volledig werklozen, in het Waals Gewest 149.225 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 64.763.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 23.082 eenheden (-15,6%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -7.321 eenheden (-10,1%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 13.343 eenheden (-7,1%).

In mei 2017 is 34,4% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,0% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 47,7% 2 jaar of langer.

In mei 2017 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 69.123 eenheden of 46,8%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in mei 2017 op 78.509 eenheden. Die daling is deels te wijten aan de aantrekkende economie, maar men dient er bij de interpretatie ook rekening mee te houden dat er zich uitzonderlijke omstandigheden voordeden zowel in mei 2016 (bijzonder veel regenweer, alsook overmacht wegens terroristische dreiging en aanslagen) als in mei 2017 (atypisch droog en warm).

Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be