De federale cijfers van de vergoede werklozen - mei 2018

 De federale cijfers van de vergoede werklozen - april 2018 (zie tekst hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in mei 2018 (1) 

In mei 2018 hebben 345.681 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 17.923 minder dan in mei 2017 (- 4,9%). Die 345.681 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 316.908 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 20.136 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 8.637 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Volgens de voorlopige cijfers van mei 2018 tellen we 368 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2018 gaat het om 1 622 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis in gelijke mate bij de mannen (- 9.879 eenheden of - 4,9%) en de vrouwen (- 8.044 eenheden of - 4,9%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 13,2% (- 3.993 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 5,5% (- 11.506 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 11,0% (- 10.989 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 35,1% (+ 8.565 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2018 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 62 tot 63 jaar.

In mei 2018 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in alle gewesten, met respectievelijk - 6,5% in het Waals Gewest (- 9.626 eenheden), - 5,4% in het Vlaams Gewest (- 8.113 eenheden) en  - 0,3% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (- 184 eenheden). In mei 2018 zijn er in het Vlaams Gewest 141.503 volledig werklozen, in het Waals Gewest 139.599 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 64.579.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 2.870 eenheden (- 2,3%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 8.610 eenheden (- 13,2%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt eveneens met 6.443 eenheden (- 3,7%).

In mei 2018 is 35,3% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,4% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 48,3% 2 jaar of langer.

In mei 2018 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 6.856 eenheden of 8,7%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in mei 2018 op 71.653 eenheden.

Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be