De federale cijfers van de vergoede werklozen - mei 2019

De federale cijfers van de vergoede werklozen - mei 2019 (zie tekst hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in mei 2019 (1)

In mei 2019 hebben 308.579 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 37.102 minder dan in mei 2018 (-10,7%). Die 308.579 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 281.099 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 17.961 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 9.519 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Volgens de voorlopige cijfers van mei 2019 tellen we 307 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2019 gaat het om 1.214 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis iets minder snel bij de mannen (-19.432 eenheden of -10,2%) dan bij de vrouwen (-17.670 eenheden of -11,4%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 16,2% (-4.247 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: -13,3% (-26.298 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 15,7% (-13.997 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 22,6% (+7.440 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2019 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 63 naar 64 jaar.

In mei 2019 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk -9,2% in het Waals Gewest (-12.845 eenheden) en met -13,9% in het Vlaams Gewest (-19.666 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling met -7,1% (-4.591 eenheden). In mei 2019 zijn er in het Vlaams Gewest 121.837 volledig werklozen, in het Waals Gewest 126.754 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 59.988.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 13.617 eenheden (-11,2%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -6.031 eenheden (-10,6%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt eveneens met 17.454 eenheden (-10,5%).

In mei 2019 is 35,2% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,4% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 48,4% 2 jaar of langer.

In mei 2019 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis toe met 3.190 eenheden of 4,5%. Die stijging in fysieke eenheden is vooral zichtbaar voor de tijdelijke werkloosheid vanwege slecht weer (in mei 2019 noteren we 18 regendagen tegenover 10 in mei 2018). Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in mei 2019 op 74.843 eenheden.

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: MEI 2019 (PDF)

 


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be