De federale cijfers van de vergoede werklozen - mei 2022

De vergoede werkloosheid neemt af met 12,6% op jaarbasis in mei 2022 (1)

De tijdelijke werkloosheid neemt in mei 2022 af met 29,2% t.o.v. de voorgaande maand

In mei 2022 hebben 288.429 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 41.682 minder dan in mei 2021 (-12,6%). Die 288.429 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 258.813 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 17.590 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 9.848 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.178 beschermingsuitkeringen.

 

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (-17.848 eenheden of -12,3%) dan bij de mannen (-23.834 eenheden of -12,9%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 19,6% (-4.543 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 12,7% (-23.593 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 13,0% (-9.441 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 8,5% (-4.105 eenheden).

In mei 2022 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 17,7% in het Vlaams Gewest (-22.829 eenheden) en met 9,7% in het Waals Gewest (-12.955 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 8,8% (-5.898 eenheden). In mei 2022 zijn er in het Vlaams Gewest 105.853 volledig werklozen, in het Waals Gewest 121.078 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 61.498.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 9.186 eenheden (-9,2%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -23.921 eenheden (-36,2%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 8.575 eenheden (-5,2%).

In mei 2022 is 31,4% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 14,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 53,9% 2 jaar of langer.

 

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In mei 2022 gaat het om 17.160 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 8.798 (-33,9%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 14.170 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 305.589 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 94,4%.

 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 197.149 eenheden of 55,9%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in mei 2022 op 155.279 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 36.964 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: MEI 2022 (PDF)

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.  

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be