De federale cijfers van de vergoede werklozen - november 2017

 De federale cijfers van de vergoede werklozen - november 2017 (zie tekstversie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in november 2017 (1)

In november 2017 hebben 353.523 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 30.814 minder dan in november 2016 (- 8,0%).

Die 353.523 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 325.734 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 20.051 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 7.738 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Volgens de voorlopige cijfers van november 2017 tellen we 550 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2017 gaat het om 5.537 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis in gelijke mate bij de mannen (- 17.001 eenheden of - 8,1%) en de vrouwen (- 13.813 eenheden of - 8,0%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 20,1% (- 7.529 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 8,7% (- 19.215 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 12,5% (- 13.347 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 46,4% (+ 9.277 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2017 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 61 tot 62 jaar.

In november 2017 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in alle gewesten, met respectievelijk - 10,3% in het Waals Gewest (- 16.687 eenheden), - 8,3% in het Vlaams Gewest (- 13.168 eenheden) en - 1,5% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-959 eenheden). In november 2017 zijn er in het Vlaams Gewest 145.571 volledig werklozen, in het Waals Gewest 144.933 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 63.019.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 14.273 eenheden (- 10,3%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 7.732 eenheden (- 11,5%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt eveneens met 8.809 eenheden (- 4,9%).

In november 2017 is 35,0% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,9% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 48,1% 2 jaar of langer.

In november 2017 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 16.460 eenheden of 17,5%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in november 2017 op 77.418 eenheden.

Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be