De federale cijfers van de vergoede werklozen - november 2018

 Cijfers van werkloosheid - november 2018 (zie tekstversie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in november 2018 (1)

In november 2018 hebben 332.667 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 20.856 minder dan in november 2017 (-5,9%). Die 332.667 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 304.216 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 19.140 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 9.311 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Volgens de voorlopige cijfers van november 2018 tellen we 393 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2018 gaat het om 4.397 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis iets trager bij de mannen (-10.947 eenheden of -5,6%) dan bij de vrouwen (-9.909 eenheden of -6,2%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 12,3% (-3.661 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: -7,2% (-14.392 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 11,7% (-10.895 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 27,6% (+ 8.092 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2018 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 62 naar 63 jaar.

In november 2018 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in alle gewesten, met respectievelijk -6,2% in het Waals Gewest (-8.950 eenheden), -7,8% in het Vlaams Gewest (-11.304 eenheden) en  -1,0% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-602 eenheden). In november 2018 zijn er in het Vlaams Gewest 134.267 volledig werklozen, in het Waals Gewest 135.983 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 62.417.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 1.408 eenheden (-1,1%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -7.822 eenheden (-13,1%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt eveneens met 11.626 eenheden (-6,8%).

In november 2018 is 36,8% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 15,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 47,6% 2 jaar of langer.

In november 2018 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis toe met 12.936 eenheden of 16,7%. Dat is het gevolg van de slechtere weersomstandigheden in november 2018 (4 vorstdagen en 12 regendagen) t.o.v. november 2017 (0 vorstdagen en 24 regendagen). Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in november 2018 op 90.354 eenheden.

 


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: NOVEMBER 2018 (PDF)

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be