De federale cijfers van de vergoede werklozen - november 2019

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in november 2019 (1) 

In november 2019 hebben 323.993 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 8.674 minder dan in november 2018 (-2,6%). Die 323.993 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 294.809 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 18.663 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 10.521 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag. 

323.993 UVW-WZ in 2019 - 11: 263.178 (81,2%) na een voltijdse betrekking, 31.631 (9,8%) na studies, 18.663 (5,8%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz) et 323.993 (3,2%) werkloosheid met bedrijfstoeslag zonder / vrijstelling van iwz / Totaal UVW-WZ: 332.667 in NOVEMBER 2018 en 323.993 in NOVEMBER 2019 (-2,6%)

 

Volgens de voorlopige cijfers van november 2019 tellen we 348 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2019 gaat het om 3.279 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-5.033 eenheden of -3,4%) dan bij de mannen (-3.641 eenheden of -2,0%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 3,8% (-999 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 3,5% (-6.463 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 10,4% (-8.551 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 19,6% (+7.339 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2019 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 63 naar 64 jaar.

In november 2019 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 4,7% in het Vlaams Gewest (-6.296 eenheden) en met 2,9% in het Waals Gewest (-4.008 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 2,6% (+1.630 eenheden). In november 2019 zijn er in het Vlaams Gewest 127.971 volledig werklozen, in het Waals Gewest 131.975 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 64.047.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 3.757 eenheden (-3,1%), maar die van 1 tot 2 jaar stijgt: +1.797 eenheden (+3,5%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 6.714 eenheden (-4,2%).

In november 2019 is 36,6% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,8% 2 jaar of langer.

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -2,6% -8.674 Vrouwen: -3,4% -5.033 Mannen: -2,0% -3.641 < 25 jaar: -3,8% -999 25-50 jaar: -3,5% -6.463 50-59 jaar: -10,4% -8.551 60-65 jaar: +19,6% +7.339 Vlaams Gewest: -4,7% -6.296 Waals Gewest: -2,9% -4.008 Brussels Hfdst. Gewest: +2,6% +1.630 < 1 jaar: -3,1% -3.757 1-2 jaar: +3,5% +1.797 2 jaar en meer: -4,2% -6.714  

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In november 2019 gaat het om 51.843 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 29.608 (-36,4%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 40.914 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 375.836 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 86,2%. 201.911 UVW in 2019 - 11: 323.993 (86,2%) werkzoekenden en 51.843 (13,8%) niet-werkzoekenden /Evolutie van de UVW-NWZ: 81.451 in NOVEMBER 2018 en 51.843 in NOVEMBER 2019 (-36,4%) 

 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis toe met 23.170 eenheden of 25,6%, in hoofdzaak omwille van slecht weer. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in november 2019 op 113.524 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 21.273 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

 

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 67,9% in NOVEMBER 2018 en 54,9% in NOVEMBER 2019 Slecht weer: 16,9% in NOVEMBER 2018 en 32,7% in NOVEMBER 2019 Overmacht: 11,2% in NOVEMBER 2018 en 9,0% in NOVEMBER 2019 Andere: 3,9% in NOVEMBER 2018 en 3,3% in NOVEMBER 2019 /Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 90.354 in NOVEMBER 2018 en 113.524 in NOVEMBER 2019 (+25,6%) in fysieke eenheden en 15.682 in NOVEMBER 2018 en 21.273 in NOVEMBER 2019 (+35,7%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: NOVEMBER (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be