De federale cijfers van de vergoede werklozen - november 2020

Het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen neemt toe met 6,5% op jaarbasis in november 2020 (1)

De tijdelijke werkloosheid als gevolg van het CORONAVIRUS neemt in november 2020 toe met 43,7% t.o.v. de voorgaande maand

In november 2020 hebben 345.112 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 21.119 meer dan in november 2019 (+6,5%). Die 345.112 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 310.794 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.182 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 10.781 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.355 beschermingsuitkeringen (nieuw stelsel vanaf oktober 2020).

345.112 UVW-WZ in 2020 - 11: 281.622 (81,6%) na een voltijdse betrekking, 29.172 (8,5%) na studies, 21.182 (6,1%) beschermings-uitkering et 345.112 (3,1%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz)	Totaal UVW-WZ: 323.993 in NOVEMBER 2019 en 345.112 in NOVEMBER 2020 (+6,5%)

De volledige werkloosheid stijgt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (+8.633 eenheden of +6,0%) dan bij de mannen (+12.486 eenheden of +7,0%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 3,6% (+916 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 7,8% (+14.059 eenheden). De volledige werkloosheid neemt toe met 2,3% (+1.701 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 9,9% (+4.441 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In november 2020 stijgt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 8,6% in het Vlaams Gewest (+11.040 eenheden) en met 4,5% in het Waals Gewest (+6.004 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 6,4% (+4.075 eenheden). In november 2020 zijn er in het Vlaams Gewest 139.011 volledig werklozen, in het Waals Gewest 137.979 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 68.122.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 1.923 eenheden (+1,6%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +9.776 eenheden (+18,2%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) stijgt met 9.420 eenheden (+6,2%).

In november 2020 is 34,9% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,4% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,7% 2 jaar of langer.

 

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: +6,5% +21.119 Vrouwen: +6,0% +8.633 Mannen: +7,0% +12.486 < 25 jaar: +3,6% +916 25-50 jaar: +7,8% +14.059 50-59 jaar: +2,3% +1.701 60-65 jaar: +9,9% +4.441 Vlaams Gewest: +8,6% +11.040 Waals Gewest: +4,5% +6.004 Brussels Hfdst. Gewest: +6,4% +4.075 < 1 jaar: +1,6% +1.923 1-2 jaar: +18,2% +9.776 2 jaar en meer: +6,2% +9.420   

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In november 2020 gaat het om 31.988 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 19.855 (-38,3%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 27.611 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 377.100 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 91,5%.

202.011 UVW in 2020 - 11: 345.112 (91,5%) werkzoekenden en 31.988 (8,5%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 51.843 in NOVEMBER 2019 en 31.988 in NOVEMBER 2020 (-38,3%) 

Voor de tijdelijke werkloosheid in november 2020 dient uiteraard bijzondere aandacht te gaan naar de impact van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.

De tijdelijke werkloosheid neemt op jaarbasis toe met 412.259 eenheden of 363,1%, maar is sterk afgenomen sedert het begin van de coronacrisis, toen we meer dan 1,2 miljoen fysieke eenheden telden. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in november 2020 op 525.783 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 198.386 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand. Dit is een stijging van 43,7% ten opzichte van de vorige maand als gevolg van de tweede golf van de epidemie en de gezondheidsmaatregelen van de autoriteiten.

Vermits tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronacrisis (periode maart 2020 tot december 2020) enkel betrekking heeft op overmacht (met uitzondering van de maand september 2020 toen ook economische redenen ‘corona’ werden erkend), bedraagt het aandeel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in november 2020 meer dan 95%.

Rekening houdend met de vereenvoudigde procedures die ingevoerd werden om de betalingen te versnellen, beschikte de RVA tot voor kort voor een groot aantal dossiers nog niet over statistisch relevante informatie bv. over het profiel van de werknemers. Die informatie is voortaan opnieuw beschikbaar. De gebruikelijke reeksen over tijdelijke werkloosheid zijn opgenomen als bijlage.

Om de continuïteit van de statistieken voor de gebruikers te verzekeren, blijft de RVA op zijn website ook de specifieke tabellen publiceren betreffende tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus COVID-19. De methodologie van deze statistieken wijkt sterk af van deze van onze gebruikelijke statistieken.

 Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 54,9% in NOVEMBER 2019 en 0,2% in NOVEMBER 2020 Slecht weer: 32,7% in NOVEMBER 2019 en 1,8% in NOVEMBER 2020 Overmacht: 9,0% in NOVEMBER 2019 en 97,5% in NOVEMBER 2020 Andere: 3,3% in NOVEMBER 2019 en 0,5% in NOVEMBER 2020	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 113.524 in NOVEMBER 2019 en 525.783 in NOVEMBER 2020 (+363,1%) in fysieke eenheden en 21.273 in NOVEMBER 2019 en 198.386 in NOVEMBER 2020 (+832,6%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: NOVEMBER 2020 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be