De federale cijfers van de vergoede werklozen - november 2021

De vergoede werkloosheid neemt af met 12,5% op jaarbasis in november 2021 (1)

De tijdelijke werkloosheid neemt in november 2021 toe met 10,1% t.o.v. de voorgaande maand

In november 2021 hebben 301.859 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 43.251 minder dan in november 2020 (-12,5%). Die 301.859 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 271.075 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 17.710 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 10.785 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.289 beschermingsuitkeringen (nieuw stelsel vanaf oktober 2020).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-19.486 eenheden of -12,7%) dan bij de mannen (-23.765 eenheden of -12,4%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 22,1% (-5.765 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 13,7% (-26.714 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 11,8% (-8.926 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 3,8% (-1.846 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In november 2021 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 18,0% in het Vlaams Gewest (-25.056 eenheden) en met 9,2% in het Waals Gewest (-12.637 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 8,2% (-5.558 eenheden). In november 2021 zijn er in het Vlaams Gewest 113.966 volledig werklozen, in het Waals Gewest 125.341 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 62.552.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 32.360 eenheden (-26,8%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -10.837 eenheden (-17,1%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 54 eenheden (-0,0%).

In november 2021 is 29,2% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,4% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 53,3% 2 jaar of langer.

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In november 2021 gaat het om 21.306 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 10.684 (-33,4%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 18.104 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 323.165 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 93,4%.

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 311.815 eenheden of 59,3%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in november 2021 op 213.968 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 45.931 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: NOVEMBER

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be