De federale cijfers van de vergoede werklozen - oktober 2014

Belangrijke opmerking

Vanaf juli 2014 werd de maandelijkse statistiek enigszins uitgebreid. Vanaf dan worden ook de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en de werkzoekende werklozen met bedrijfstoeslag (2) (voorheen werkzoekende bruggepensioneerden) opgenomen in deze statistiek. Het doel van deze aanpassing is om zo alle werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen te tellen (3).

Maandelijkse RVA-statistiek van de volledige werkloosheid - werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen
Vóór juli 2014Vanaf juli 2014
toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestatiestoegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties
toegelaten op basis van studiestoegelaten op basis van studies
 toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid
 met bedrijfstoeslag

 

De vergoede werkloosheid daalt op jaarbasis in oktober 2014 (1)

In oktober 2014 hebben 436.731 werkzoekende volledig werklozen een uitkering ontvangen, hetzij 15.535 minder dan in oktober 2013 (-3,4%). Deze 436.731 personen worden verdeeld in 410.793 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties en toegelaten op basis van studies, in 21.021 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en in 4.917 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met een bedrijfstoeslag.

De daling betreft voornamelijk de vrouwen (-9.218 eenheden of  -4,4%); de werkloosheid bij de mannen daalt eveneens op jaarbasis maar in mindere mate (-6.317 eenheden of -2,6%).

Volgens leeftijd bekeken merkt men grote verschillen: de toename van de vergoede werkloosheid zet zich voort bij de 50-plussers (+5.874 eenheden of +4,8%); deze stijging wordt evenwel gedeeltelijk verklaard door de verhoging van de leeftijdsgrens tot 60 jaar voor het bekomen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende begin 2013.

De werkloosheid bij de jongeren (jonger dan 25 jaar) valt aanzienlijk terug (-9.384 eenheden of -15,4%). Tenslotte neemt de werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen ook af (-12.025 eenheden of -4,5%).

Het aantal vergoede volledig werklozen op jaarbasis daalt in oktober 2014 in elk van de drie gewesten. De daling is het grootst in het Waals Gewest (-10.740 eenheden of -5,3%); daarna volgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-3.913 of -4,9%) en ten slotte het Vlaams Gewest (-882 eenheden of -0,5%). In oktober 2014 bedraagt het aantal vergoede werklozen in het Vlaams Gewest 169.809, tegenover 190.369 in het Waals Gewest en 76.553 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op jaarbasis neemt de vergoede volledige werkloosheid van korte duur (<1 jaar) af met 14.297 eenheden (-8,3%). Deze met een duur van 1 tot -2 jaar daalt eveneens maar in mindere mate:
 - 374 eenheden of -0,5%. De werkloosheid van lange duur (2 jaar en meer) ten slotte krimpt met 864 eenheden (-0,4%). In oktober 2014 is 36,1% van de vergoede volledig werkloze werkzoekenden minder dan 1 jaar werkloos, 18,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 45,3% gedurende 2 jaar of langer.
 

De tijdelijke werkloosheid voor oktober 2014 daalt op jaarbasis. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt op 96 713 eenheden; dit is een afname op jaarbasis met 7.572 eenheden of -7,3%. Het gemiddeld aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid over de laatste 3 maanden vertoont ook op jaarbasis een daling (-1,3%), maar het dalingsritme is zwakker dan in de eerste 9 eerste maanden van 2014.

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

(2) Merk op dat het hierbij gaat om een subgroep van de werklozen met bedrijfstoeslag, namelijk de werklozen met bedrijfstoeslag die ingeschreven moeten zijn als werkzoekende en beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt.

(3) De categorieën die toegevoegd werden, waren reeds opgenomen in de andere statistieken van de RVA (zoals het jaarverslag en de trimestriële indicatoren), maar niet in de maandelijkse statistiek. De nieuwe statistiek telt op die manier alle werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW WZ), wat ook het doel is van deze aanpassing, en benadert meer de zogenaamde “werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag” (WZUA), gepubliceerd door de gewesten. Om vergelijking doorheen de tijd toe te laten, worden de 2 toegevoegde categorieën ook apart weergegeven (zie punt 3 en 4 in de bijlage) en werd de nieuwe definitie ook toegepast op de voorgaande maanden. Deze lichte uitbreiding wijzigt de algemene tendensen niet van de evolutie van de werkloosheid geobserveerd tijdens de afgelopen maanden en jaren.

Statistieken raadplegen (PDF)

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be