De federale cijfers van de vergoede werklozen - oktober 2017

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in oktober 2017 (1) 

In oktober 2017 hebben 372.633 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 24.941 minder dan in oktober 2016 (-6,3%). Die 372.633 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 343.544 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.438 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 7.651 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.  

Volgens de voorlopige cijfers van oktober 2017 tellen we 812 werklozen voor wie het recht op inschakeling uitkeringen is vervallen(voor de voorgaande maanden van 2017 gaat het om 4.830 personen).  

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis in gelijke mate bij de mannen (-13.481 eenheden of - 6,2%) en de vrouwen (- 11.460 eenheden of -6,3%).  

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 17,0% (- 6.713 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 6,7% (- 15 286 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 11,2% (- 12.235 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 47,8% (+9.293 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2017 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 61 tot 62 jaar.  

In oktober 2017 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in alle gewesten, met respectievelijk -9,2% in het Waals Gewest(-15.421 eenheden), -5,7% in het Vlaams Gewest (- 9.400 eenheden) en - 0,2% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (- 120 eenheden). In oktober 2017 zijn er in het Vlaams Gewest 154.495 volledig werklozen, in het Waals Gewest 151.757 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 66.381.  

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 11.561 eenheden (- 8,1%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 6.338 eenheden (- 9,0%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt tevens met 7.042 eenheden (-3,8%). In oktober 2017 is 35,3%van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,2% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 47,5% 2 jaar of langer.  

In oktober 2017 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 4.946 eenheden of 5,7%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in oktober 2017 op 82.590 eenheden.

Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be