De federale cijfers van de vergoede werklozen - oktober 2018

 Cijfers van werkloosheid - oktober 2018 (zie tekstversie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in oktober 2018 (1)

In oktober 2018 hebben 337.612 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 35.021 minder dan in oktober 2017 (- 9,4%). Die 337.612 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 308.831 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 19.584 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 9.197 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Volgens de voorlopige cijfers van oktober 2018 tellen we 639 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2018 gaat het om 3.840 personen).

Op jaarbasis daalt de volledige werkloosheid in gelijke mate  bij de mannen (- 19.125 eenheden of - 9,4%) als bij de vrouwen (- 15.896 eenheden of - 9,4%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 16,9% (- 5.537 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 11,1% (- 23.835 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 14,2% (- 13.725 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 28,1% (+ 8.076 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2018 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 62 naar 63 jaar.

In oktober 2018 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in alle gewesten, met respectievelijk - 8,0% in het Waals Gewest (- 12.156 eenheden), - 12,8% in het Vlaams Gewest (- 19.758 eenheden) en - 4,7% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (- 3.107 eenheden). In oktober 2018 zijn er in het Vlaams Gewest 134.737 volledig werklozen, in het Waals Gewest 139.601 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 63.274.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 8.028 eenheden (- 6,1%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 10.093 eenheden (- 15,8%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt eveneens met 16.900 eenheden (- 9,6%).

In oktober 2018 is 36,6% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,0% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 47,4% 2 jaar of langer.

 In oktober 2018 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 15.815 eenheden of 19,1%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in oktober 2018 op 66.775 eenheden.

 


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: OKTOBER 2018 (PDF)

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be