De federale cijfers van de vergoede werklozen - oktober 2019

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in oktober 2019 (1)

In oktober 2019 hebben 316.111 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 21.501 minder dan in oktober 2018 (-6,4%). Die 316.111 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 287.277 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 18.467 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 10.367 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

316.111 UVW-WZ in 2019 - 10: 256.000 (81,0%) na een voltijdse betrekking, 31.277 (9,9%) na studies, 18.467 (5,8%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz) et 316.111 (3,3%) werkloosheid met bedrijfstoeslag zonder vrijstelling van iwz	  Totaal UVW-WZ: 337.612 in OKTOBER 2018 en 316.111 in OKTOBER 2019 (-6,4%)

Volgens de voorlopige cijfers van oktober 2019 tellen we 526 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2019 gaat het om 2.839 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-11.722 eenheden of -7,6%) dan bij de mannen (-9.779 eenheden of -5,3%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 10,4% (-2.834 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 7,9% (-14.952 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 13,0% (-10.842 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 19,4% (+7.127 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2019 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 63 naar 64 jaar.

In oktober 2019 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 7,4% in het Vlaams Gewest (-9.966 eenheden) en met 6,6% in het Waals Gewest (-9.217 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 3,7% (-2.318 eenheden). In oktober 2019 zijn er in het Vlaams Gewest 124.771 volledig werklozen, in het Waals Gewest 130.384 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 60.956.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 9.982 eenheden (-8,1%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -902 eenheden (-1,7%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 10.617 eenheden (-6,6%).

In oktober 2019 is 35,9% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,8% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 47,3% 2 jaar of langer.

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -6,4% -21.501 Vrouwen: -7,6% -11.722 Mannen: -5,3% -9.779 < 25 jaar: -10,4% -2.834 25-50 jaar: -7,9% -14.952 50-59 jaar: -13,0% -10.842 60-65 jaar: +19,4% +7.127 Vlaams Gewest: -7,4% -9.966 Waals Gewest: -6,6% -9.217 Brussels Hfdst. Gewest: -3,7% -2.318 < 1 jaar: -8,1% -9.982 1-2 jaar: -1,7% -902 2 jaar en meer: -6,6% -10.617

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In oktober 2019 gaat het om 53.414 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 29.769 (-35,8%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 42.017 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 369.525 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 85,5%.

 201.910 UVW in 2019 - 10: 316.111 (85,5%) werkzoekenden en 53.414 (14,5%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 83.183 in OKTOBER 2018 en 53.414 in OKTOBER 2019 (-35,8%) 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis toe met 2.816 eenheden of 4,2%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in oktober 2019 op 69.591 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 12.967 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 69,6% in OKTOBER 2018 en 62,3% in OKTOBER 2019 Slecht weer: 9,7% in OKTOBER 2018 en 18,9% in OKTOBER 2019 Overmacht: 11,8% in OKTOBER 2018 en 10,6% in OKTOBER 2019 Andere: 8,9% in OKTOBER 2018 en 8,2% in OKTOBER 2019	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 66.775 in OKTOBER 2018 en 69.591 in OKTOBER 2019 (+4,2%) in fysieke eenheden en 12.934 in OKTOBER 2018 en 12.967 in OKTOBER 2019 (+0,3%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: OKTOBER 2019 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be