De federale cijfers van de vergoede werklozen - september 2014

Belangrijke opmerking

Vanaf juli 2014 werd de maandelijkse statistiek enigszins uitgebreid. Vanaf dan worden ook de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en de werkzoekende werklozen met bedrijfstoeslag (2) (voorheen werkzoekende bruggepensioneerden) opgenomen in deze statistiek. Het doel van deze aanpassing is om zo alle werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen te tellen (3).

Maandelijkse RVA-statistiek van de volledige werkloosheid - werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen
Vóór juli 2014Vanaf julii 2014
toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestatiestoegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties
toegelaten op basis van studiestoegelaten op basis van studies
 toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid
 met bedrijfstoeslag

 

De vergoede werkloosheid daalt op jaarbasis in september 2014 (1)

In september 2014 hebben 464.098 werkzoekende volledig werklozen een uitkering ontvangen, hetzij 11.947 minder dan in september 2013 (-2,5%). Deze 464.098 personen worden verdeeld in 436.730 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties en toegelaten op basis van studies, in 22.435 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en in 4.933 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met een bedrijfstoeslag.

De daling betreft voornamelijk de vrouwen (-7.610 eenheden of -3,4%); de werkloosheid bij de mannen daalt eveneens op jaarbasis maar in mindere mate
(-4.337 eenheden of -1,7%).

Volgens leeftijd bekeken merkt men grote verschillen: de toename van de vergoede werkloosheid zet zich voort bij de 50-plussers (+6.548 eenheden of +5,2%); deze stijging wordt evenwel gedeeltelijk verklaard door de verhoging van de leeftijdsgrens tot 60 jaar voor het bekomen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende begin 2013. De werkloosheid bij de jongeren (jonger dan 25 jaar) valt aanzienlijk terug (-8.795 eenheden of-13,7%). Tenslotte, en in tegenstelling tot vorige maand, neemt de werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen ook af (-9.700 eenheden of -3,4%).

Het aantal vergoede volledig werklozen op jaarbasis daalt in september 2014 in elk van de drie gewesten. De daling is het grootst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(- 3.698 eenheden of -4,4%); daarna volgt het Waals Gewest (-6.927 of -3,3%) en ten slotte het Vlaams Gewest (-1.322 eenheden of -0,7%). In september 2014 bedraagt het aantal vergoede werklozen.

In het Vlaams Gewest 180.760, tegenover 202.142 in het Waals Gewest en 81.196 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op jaarbasis neemt de vergoede volledige werkloosheid van korte duur (<1 jaar) af met 12 635 eenheden (-7,0%). Deze met een duur van 1 tot -2 jaar blijft licht stijgen: + 1.884 of + 2,2%. De werkloosheid van lange duur (2 jaar en meer) ten slotte krimpt met 1.196 eenheden (-0,6%). In september 2014 is 36,0% van de vergoede volledig werkloze werkzoekenden minder dan 1 jaar werkloos, 19,2% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 44,8% gedurende 2 jaar of langer. De tijdelijke werkloosheid voor september 2014 daalt op jaarbasis. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt op 124.200 eenheden; dit is een afname op jaarbasis met 11.661 eenheden of -8,6%. Het gemiddeld aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid over de laatste 3 maanden vertoont ook op jaarbasis een daling (-3,7%), maar het dalingsritme is zwakker dan in de eerste 8 eerste maanden van 2014.

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

(2) Merk op dat het hierbij gaat om een subgroep van de werklozen met bedrijfstoeslag, namelijk de werklozen met bedrijfstoeslag die ingeschreven moeten zijn als werkzoekende en beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt.

(3) De categorieën die toegevoegd werden, waren reeds opgenomen in de andere statistieken van de RVA (zoals het jaarverslag en de trimestriële indicatoren), maar niet in de maandelijkse statistiek. De nieuwe statistiek telt op die manier alle werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW WZ), wat ook het doel is van deze aanpassing, en benadert meer de zogenaamde “werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag” (WZUA), gepubliceerd door de gewesten. Om vergelijking doorheen de tijd toe te laten, worden de 2 toegevoegde categorieën ook apart weergegeven (zie punt 3 en 4 in de bijlage) en werd de nieuwe definitie ook toegepast op de voorgaande maanden. Deze lichte uitbreiding wijzigt de algemene tendensen niet van de evolutie van de werkloosheid geobserveerd tijdens de afgelopen maanden en jaren.

Statistieken raadplegen (PDF)

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be