De federale cijfers van de vergoede werklozen - september 2017

De federale cijfers van de vergoede werklozen - september 2017 (zie tekstversie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in september 2017 (1) 

In september 2017 hebben 379.468 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 6.689 minder dan in september 2016 (- 1,7%). Die 379.468 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 350.247 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.727 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 7.494 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag. 

Volgens de voorlopige cijfers van september 2017 tellen we 1.187 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2017 gaat het om 3.887 personen). 

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis iets sneller bij de mannen (- 4.182 eenheden of - 2,0%) dan bij de vrouwen (- 2.507 eenheden of - 1,4%). 

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 12,4% (- 4.635 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 1,3% (- 2.891 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 8,1% (- 8.706 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 51,5% (+ 9.543 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2017 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 61 tot 62 jaar. 

In september 2017 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk - 5,2% in het Waals Gewest (- 8.461 eenheden) en - 0,6% in het Vlaams Gewest (- 973 eenheden) en stijgt het met 4,2% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+ 2.745 eenheden). In september 2017 zijn er in het Vlaams Gewest 157.002 volledig werklozen, in het Waals Gewest 154.877 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 67.589.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 3.041 eenheden (- 2,2%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 2.538 eenheden (- 3,6%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 1.110 eenheden (- 0,6%). 

In september 2017 is 34,8% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,7% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 47,5% 2 jaar of langer. 

In september 2017 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis toe met 7.769 fysieke eenheden of 9,0%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in september 2017 op 93.772 fysieke eenheden. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan het slechte weer (20 regendagen in september 2017). In de loop van de voorbije drie maanden observeren we gemiddeld een daling die op jaarbasis 13,2% bedraagt. 

 Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be