De federale cijfers van de vergoede werklozen - september 2018

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in september 2018 (1)

Cijfers van werkloosheid - september 2018 (zie tekstversie hieronder)

In september 2018 hebben 351.466 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 28.002 minder dan in september 2017 (-7,4%). Die 351.466 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 321.599 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 20.758 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 9.109 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag. 

Volgens de voorlopige cijfers van september 2018 tellen we 851 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2018 gaat het om 3.178 personen). 

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis iets sneller bij de mannen (-16.195 eenheden of -7,8%) dan bij de vrouwen (-11.807 eenheden of -6,8%). 

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 14,4% (-4.702 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: -8,7% (-19.209 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 12,3% (-12.195 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 28,8% (+8.104 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2018 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 62 tot 63 jaar. 

In september 2018 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in alle gewesten, met respectievelijk -7,5% in het Waals Gewest (-11.669 eenheden), -9,7% in het Vlaams Gewest (-15.212 eenheden) en  -1,7% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(-1.121 eenheden). In september 2018 zijn er in het Vlaams Gewest 141.790 volledig werklozen, in het Waals Gewest 143.208 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 66.468. 

De volledige werkloosheid van korte duur (<1 jaar) neemt af op jaarbasis met 3.831 eenheden (-2,9%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -9.873 eenheden (-14,7%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt eveneens met 14.298 eenheden (-7,9%).

In september 2018 is 36,5% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,3% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 47,2% 2 jaar of langer. 

In september 2018 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 7.315 eenheden of 7,8%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in september 2018 op 86.457 eenheden.

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen SEPTEMBER 2018 (PDF)

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be