De federale cijfers van de vergoede werklozen - september 2019

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in september 2019 (1)

In september 2019 hebben 333.697 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 17.769 minder dan in september 2018 (-5,1%). Die 333.697 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 303.711 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 19.634 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 10.352 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

333.697 UVW-WZ in 2019 - 09: 271.110 (81,2%) na een voltijdse betrekking, 32.601 (9,8%) na studies, 19.634 (5,9%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz) et 333.697 (3,1%) werkloosheid met bedrijfstoeslag zonder vrijstelling van iwz	Totaal UVW-WZ: 351.466 in SEPTEMBER 2018 en 333.697 in SEPTEMBER 2019 (-5,1%)

Volgens de voorlopige cijfers van september 2019 tellen we 661 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2019 gaat het om 2.296 personen). 

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-10.496 eenheden of -6,5%) dan bij de mannen (-7.273 eenheden of -3,8%). 

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 7,6% (-2.124 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 6,2% (-12.387 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 12,3% (-10.731 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 20,6% (+7.473 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2019 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 63 naar 64 jaar. 

In september 2019 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 6,9% in het Vlaams Gewest (-9.755 eenheden) en met 5,1% in het Waals Gewest (-7.258 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 1,1% (-756 eenheden). In september 2019 zijn er in het Vlaams Gewest 132.035 volledig werklozen, in het Waals Gewest 135.950 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65.712. 

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 8.279 eenheden (-6,5%), terwijl die van 1 tot 2 jaar stabiel blijft: +1 eenheid (+0,0%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 9.491 eenheden (-5,7%).

In september 2019 is 36,0% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,1% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,9% 2 jaar of langer. 

 

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -5,1% -17.769 Vrouwen: -6,5% -10.496 Mannen: -3,8% -7.273 < 25 jaar: -7,6% -2.124 25-50 jaar: -6,2% -12.387 50-59 jaar: -12,3% -10.731 60-65 jaar: +20,6% +7.473 Vlaams Gewest: -6,9% -9.755 Waals Gewest: -5,1% -7.258 Brussels Hfdst. Gewest: -1,1% -756 < 1 jaar: -6,5% -8.279 1-2 jaar: +0,0% +1 2 jaar en meer: -5,7% -9.491

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In september 2019 gaat het om 55.769 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 29.833 (-34,9%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 43.368 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 389.466 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 85,7%. 

 201.909 UVW in 2019 - 09: 333.697 (85,7%) werkzoekenden en 55.769 (14,3%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 85.602 in SEPTEMBER 2018 en 55.769 in SEPTEMBER 2019 (-34,9%) 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 5.795 eenheden of 6,7%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in september 2019 op 80.662 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 15.328 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand. 

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 62,9% in SEPTEMBER 2018 en 65,8% in SEPTEMBER 2019 Slecht weer: 11,4% in SEPTEMBER 2018 en 8,8% in SEPTEMBER 2019 Overmacht: 11,2% in SEPTEMBER 2018 en 11,4% in SEPTEMBER 2019 Andere: 14,5% in SEPTEMBER 2018 en 14,1% in SEPTEMBER 2019	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 86.457 in SEPTEMBER 2018 en 80.662 in SEPTEMBER 2019 (-6,7%) in fysieke eenheden en 16.815 in SEPTEMBER 2018 en 15.328 in SEPTEMBER 2019 (-8,8%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: SEPTEMBER 2019 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be