De federale cijfers van de vergoede werklozen - september 2020

De vergoede werkloosheid neemt toe met 2,0% op jaarbasis in september 2020 (1)

De tijdelijke werkloosheid als gevolg van het CORONAVIRUS blijft in september 2020 afnemen t.o.v. de voorgaande maanden.


In september 2020 hebben 340.221 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 6.524 meer dan in september 2019 (+2,0%). Die 340.221 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 308.807 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 20.738 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 10.676 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

340.221 UVW-WZ in 2020 - 09: 278.325 (81,8%) na een voltijdse betrekking, 30.482 (9,0%) na studies, 20.738 (6,1%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz) et 340.221 (3,1%) werkloosheid met bedrijfstoeslag zonder vrijstelling van iwz	Totaal UVW-WZ: 333.697 in SEPTEMBER 2019 en 340.221 in SEPTEMBER 2020 (+2,0%)

 DeDe volledige werkloosheid stijgt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (+1.364 eenheden of +0,9%) dan bij de mannen (+5.160 eenheden of +2,8%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 3,2% (-831 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 2,8% (+5.338 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 3,1% (-2.325 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 9,9% (+4.342 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In september 2020 stijgt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 3,0% in het Vlaams Gewest (+3.910 eenheden) en met 0,8% in het Waals Gewest (+1.033 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 2,4% (+1.581 eenheden). In september 2020 zijn er in het Vlaams Gewest 135.945 volledig werklozen, in het Waals Gewest 136.983 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 67.293.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 414 eenheden (+0,3%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +4.350 eenheden (+7,6%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) stijgt met 1.760 eenheden (+1,1%).

In september 2020 is 35,4% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,1% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,5% 2 jaar of langer.

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: +2,0% +6.524 Vrouwen: +0,9% +1.364 Mannen: +2,8% +5.160 < 25 jaar: -3,2% -831 25-50 jaar: +2,8% +5.338 50-59 jaar: -3,1% -2.325 60-65 jaar: +9,9% +4.342 Vlaams Gewest: +3,0% +3.910 Waals Gewest: +0,8% +1.033 Brussels Hfdst. Gewest: +2,4% +1.581 < 1 jaar: +0,3% +414 1-2 jaar: +7,6% +4.350 2 jaar en meer: +1,1% +1.760   

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In september 2020 gaat het om 34.636 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 21.133 (-37,9%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 29.321 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 374.857 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 90,8%.

202.009 UVW in 2020 - 09: 340.221 (90,8%) werkzoekenden en 34.636 (9,2%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 55.769 in SEPTEMBER 2019 en 34.636 in SEPTEMBER 2020 (-37,9%) 

Voor de tijdelijke werkloosheid in september 2020 dient uiteraard bijzondere aandacht te gaan naar de impact van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.

De tijdelijke werkloosheid neemt op jaarbasis toe met 157.458 eenheden of 195,2%, maar is sterk afgenomen sedert het begin van de coronacrisis, toen we meer dan 1,2 miljoen fysieke eenheden telden. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in september 2020 op 238.120 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 78.555 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Vermits tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronacrisis enkel betrekking heeft op overmacht (periode maart tot augustus) en overmacht en economische redenen (vanaf september), bedraagt het aandeel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in september 2020 bijna 95%.

Rekening houdend met de vereenvoudigde procedures die ingevoerd werden om de betalingen te versnellen, beschikte de RVA tot voor kort voor een groot aantal dossiers nog niet over statistisch relevante informatie bv. over het profiel van de werknemers. Die informatie is voortaan opnieuw beschikbaar, zodat we de gebruikelijke statistieken inzake tijdelijke werkloosheid hervatten. Deze maand wordt voor de eerste keer de gebruikelijke reeks over tijdelijke werkloosheid opgenomen als bijlage.

Om de continuïteit van de statistieken voor de gebruikers te verzekeren, blijft de RVA op zijn website ook de specifieke tabellen publiceren betreffende tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus COVID-19. De methodologie van deze statistieken wijkt sterk af van deze van onze gebruikelijke statistieken.

 

 Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 65,8% in SEPTEMBER 2019 en 2,3% in SEPTEMBER 2020 Slecht weer: 8,8% in SEPTEMBER 2019 en 1,0% in SEPTEMBER 2020 Overmacht: 11,4% in SEPTEMBER 2019 en 93,6% in SEPTEMBER 2020 Andere: 14,1% in SEPTEMBER 2019 en 3,2% in SEPTEMBER 2020	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 80.662 in SEPTEMBER 2019 en 238.120 in SEPTEMBER 2020 (+195,2%) in fysieke eenheden en 15.328 in SEPTEMBER 2019 en 78.555 in SEPTEMBER 2020 (+412,5%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: SEPTEMBER 2020 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be