Federale cijfers van de vergoede werklozen - oktober 2022

De vergoede werkloosheid neemt af met 7,4% op jaarbasis in oktober 2022 (1)

In oktober 2022 hebben 284.557 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (UVW-WZ) een uitkering ontvangen, d.i. 22.902 minder dan in oktober 2021 (-7,4%). Zij worden als volgt verdeeld: 229.339 UVW-WZ toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, 22.441 toegelaten op basis van studies, 17.642 UVW-WZ toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 9.132 UVW-WZ met bedrijfstoeslag, 2.166 beschermingsuitkeringen en 3.837 kunstwerkers.

Het statuut ‘kunstwerker’ is het gevolg van de nieuwe specifieke regels die vanaf 1 oktober 2022 gelden voor werknemers in de kunstensector die daarom verzoeken. De specifieke regels voor werknemers die artistieke of technische activiteiten in de artistieke sector uitoefenen, worden vanaf 30 september 2022 afgeschaft. In een tweede fase wordt er een Kunstwerkcommissie opgericht die de huidige Commissie Kunstenaars zal vervangen.

Cijfers

 

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (-9.889 eenheden of -7,2%) dan bij de mannen (-13.013 eenheden of -7,7%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 10,0% (-2.104 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 5,7% (-9.865 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 9,1% (-6.113 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 10,2% (-4.820 eenheden).

In oktober 2022 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 11,5% in het Vlaams Gewest (-13.178 eenheden) en met 4,3% in het Waals Gewest (-5.556 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 6,5% (-4.168 eenheden). In oktober 2022 zijn er in het Vlaams Gewest 101.335 volledig werklozen, in het Waals Gewest 123.426 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 59.796.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 13.008 eenheden (+14,6%), maar die van 1 tot 2 jaar daalt: -17.552 eenheden (-31,1%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 18.358 eenheden (-11,3%).

In oktober 2022 is 35,9% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 13,7% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 50,4% 2 jaar of langer.

Cijfers

 

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In oktober 2022 gaat het om 14.551 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 7.617 (-34,4%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 11.564 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag..

Van de in totaal 299.108 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 95,1%.

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 79.599 eenheden of 41,0%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in oktober 2022 op 114.771 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 22.140 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Voor de periode van 01.10.2022 tot en met 31.12.2022 kunnen energie-intensieve bedrijven gebruik maken van een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven, dat soepeler is dan de bestaande regelingen van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken. Voor de maand oktober 2022 gaat het om 8.930 werknemers en 2.547 budgettaire eenheden.

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen:  OKTOBER 2022

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be