Wervingsprocedure

Je kan bij de RVA werken als:

  • definitief benoemd ambtenaar (statutair);
  • contractueel ambtenaar voor bepaalde of onbepaalde duur.

De aanwervingsprocedure verschilt naargelang je solliciteert voor een statutaire of een contractuele betrekking. Lees aandachtig hoe de procedures verlopen, zo heb je alle troeven in handen om je kandidaat te stellen bij de RVA.

Aanwerving van statutaire personeelsleden

Werkenvoor.be organiseert regelmatig wervingsselecties voor de RVA of voor andere federale of gewestelijke instellingen. Om daarvan op de hoogte te blijven, kan je hun website raadplegen (www.werkenvoor.be) en je daarop inschrijven.

Als er een statutaire functie vacant is, doet de RVA een beroep op Werkenvoor.be om een wervingsexamen te organiseren of te putten uit een bestaande reserve (van een vroeger georganiseerd examen).

Op het einde van de procedure treedt de laureaat in dienst en doorloopt hij een stage waarin hij opgevolgd en regelmatig geëvalueerd wordt. Als de stage goed verloopt, krijgt de medewerker het statuut van vastbenoemd personeelslid.

Aanwerving van contractuele personeelsleden

Werkenvoor.be organiseert de contractuele selecties voor de RVA of voor andere federale of gewestelijke instellingen. Om daarvan op de hoogte te blijven, kan je hun website raadplegen (www.werkenvoor.be) en je daarop inschrijven.

Als er een contractuele functie vacant is, doet de RVA een beroep op Werkenvoor.be om een selectie te organiseren. De geïnformatiseerde proeven vinden plaats bij Werkenvoor.be, de selectiegesprekken in de lokalen van de RVA.

De vacante functies met een startbaanovereenkomst worden ingevuld via andere kanalen (Actiris, VDAB, scholen en universiteiten, spontane kandidaturen …).

In beide gevallen is het verdere verloop van de procedure identiek: de geselecteerde kandidaat ontvangt een overeenkomst van (on)bepaalde duur, met proefperiode.

Je bent al statutair en je wil bij de RVA werken?

Dan kan je onze vacatures volgen via de website van Werkenvoor.be.