Fiche B 10: Hoe de dagen arbeidsongeschiktheid van de onthaalouder coderen?

Beschrijving

Deze fiche beschrijft de rubrieken die de dienst moet coderen in de verschillende hypothesen van arbeidsongeschiktheid van de onthaalouder: ziektedagen, zwangerschapsverlof, arbeidsongeval, beroepsziekte

Codering

De dienst codeert in de gepaste kolommen van de rubriek “sluitingsdagen”, het aantal dagen arbeidsongeschiktheid van de onthaalouder die samenvallen met dagen waarop de onthaalouder normaal gezien werkt alsook de andere eventuele sluitingsdagen.

Indien de onthaalouder in de loop van de maand gewerkt heeft, codeert de dienst eveneens het totale aantal opvangdagen in de rubriek “reële opvang”.

Sluitingsdagen

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Waarschuwing overschrijding

Feestdag

sluiting + DS (verlof)

sluiting - DS (verlof)

Ziekte

Moederschap

Arbeidsongeval

Beroepsziekte

 
       

OK

       

OK

       

OK

Behoud van de ingeschreven capaciteit

Om het ziekenfonds in staat te stellen over de gegevens te beschikken die het nodig heeft voor zijn tussenkomst, blijft de ingeschreven capaciteit behouden gedurende heel de periode arbeidsongeschiktheid, zoals zij was de dag vóór of de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

Wanneer de onthaalouder het werk hervat, past de dienst de ingeschreven capaciteit indien nodig onmiddellijk aan, in functie van de normale regels
fiche B 2: In welke gevallen moet men de ingeschreven capaciteit (IC) aanpassen indien de opvangmodaliteiten veranderen?.

Voorbeeld

Een onthaalouder vangt alle dagen van de week 3 kinderen voltijds op.

Zij is ziek van 4 juli tot en met 15 augustus en hervat het werk op 16 augustus.

Normaal gezien konden de kinderen vanaf 1 augustus (4 weken na de laatste opvangdag) niet meer opgenomen blijven in het referteplan, maar de 3 kinderen blijven gedurende heel de ziekteperiode ingeschreven in de IC.

Vanaf de werkhervatting op 16 augustus, moet de IC aangepast worden vermits er meer dan 4 weken onderbreking is geweest.

Indien op 16 augustus slechts één kind aanwezig is, het tweede niet meer zal terugkomen en het derde pas op 1 september terugkomt, houdt de IC rekening met 1 kind vanaf 16 augustus en met 2 kinderen vanaf 1 september.