Deel B: Codering van het berekeningsblad RSZ/RSZ-PPO

Fiche B 1: Hoe de ingeschreven capaciteit (de IC) van de maand bepalen?

Fiche B 2: In welke gevallen moet men de ingeschreven capaciteit (IC) aanpassen indien de opvangmodaliteiten veranderen?

Fiche B 3: Hoe de ingeschreven capaciteit (IC) aanpassen in geval van verhoging van de opvang?

Fiche B 4: Hoe de ingeschreven capaciteit (IC) aanpassen in geval van vermindering van de opvang?

Fiche B 5: Hoe de ingeschreven capaciteit (IC) aanpassen in geval van onderbreking van de opvang?

Fiche B 6: Hoe de ingeschreven capaciteit (IC) aanpassen wanneer de opvang stopt?

Fiche B 7: Hoe en wanneer een occasionele opvang coderen?

Fiche B 8: Wat moet men doen indien het kind afwezig is ?

Fiche B 9: Wat moet u doen in geval van verlof van de onthaalouder?

Fiche B 10: Hoe de dagen arbeidsongeschiktheid van de onthaalouder coderen?

Fiche B 11: Hoe de feestdagen van de onthaalouder coderen?

Fiche B 12: Hoe de halve verlofdagen van de onthaalouder coderen?

Fiche B 13: Wanneer moet men de kolom “aanpassing D1” invullen?

Fiche B 14: Hoe reageren indien de reële opvang niet beantwoordt aan het opvangcontract?