Fiche B 11: Hoe de feestdagen van de onthaalouder coderen?

Beschrijving

Deze fiche beschrijft welke feestdagen de onthaalouder mag nemen en in welke gevallen de dienst ze moet coderen.

Welke feestdagen?

Het betreft de 10 wettelijke feestdagen vastgelegd in het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, namelijk:

1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaart, Pinkstermaandag, 21 juli, Hemelvaart, Allerheiligen, 11 november, Kerstmis.

Codering

De dienst codeert in de passende kolom van de rubriek “sluitingsdagen” het aantal feestdagen genomen door de onthaalouder, die samenvallen met dagen waarop de onthaalouder normaal gezien werkt.

Indien de onthaalouder werkt op een feestdag of indien een feestdag niet valt op een dag waarop de onthaalouder normaal gezien niet werkt, moet men de feestdag niet coderen.

Sluitingsdagen

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Waarschuwing overschrijding

Feestdag

sluiting + DS (verlof)

sluiting - DS (verlof)

Ziekte

Moederschap

Arbeidsongeval

Beroepsziekte

 
       

OK

       

OK

       

OK