Fiche B 14: Hoe reageren indien de reële opvang niet beantwoordt aan het opvangcontract?

Beschrijving

Deze fiche legt uit welke procedure de dienst moet volgen wanneer hij vaststelt dat de opvang sedert een bepaalde tijd regelmatig niet of niet meer beantwoordt aan wat voorzien is in het opvangcontract op basis waarvan het referteplan werd opgesteld.

Deze fiche gaat niet over de verschillen die van maand tot maand voorkomen en verklaard worden door precieze omstandigheden zoals ziekte van het kind of van de onthaalouder, verlof van de ouders of van de onthaalouder, enz…

Principe

In geval van wijzigingen (verhoging of verlaging van het aantal opvangdagen…) waarvan de duur minstens 4 weken bedraagt, moet het referteplan aangepast worden.

fiche A 5: Wat is het referteplan?
fiche B 2: In welke gevallen moet men de ingeschreven capaciteit (IC) aanpassen indien de opvangmodaliteiten veranderen?
fiche B 3: Hoe de ingeschreven capaciteit (IC) van de maand aanpassen in geval van verhoging van de opvang?
fiche B 4: Hoe de ingeschreven capaciteit (IC) van de maand aanpassen in geval van vermindering van de opvang?

Het is echter mogelijk dat de ouders geen enkele wijziging meedelen maar dat de dienst na een bepaalde periode vaststelt dat de opvang niet overeenstemt met wat voorzien is in het opvangcontract (de planning van de opvang in het contract werd onder- of overschat) of niet meer overeenstemt met wat voorzien was in het opvangcontract dat aan de basis lag van het referteplan.

In dit geval stelt de dienst a posteriori vast dat er een wijziging is geweest die langer duurt dan 4 weken en moet hij het referteplan aanpassen op basis van de reële opvang. De regels voorzien voor het ingaan van het nieuwe referteplan worden evenwel aangepast en houden rekening met het feit dat er reeds minstens 4 weken verstreken zijn sedert de effectieve wijziging van de opvang.

De reële opvang is veel hoger dan wat het opvangcontract voorziet

Het nieuwe referteplan dat rekening houdt met de verhoging, wordt opgesteld op het ogenblik dat de dienst vaststelt dat de reële opvang sinds een bepaalde tijd (minstens 4 weken) hoger is dan wat het opvangcontract voorziet en dat deze verhoging nog steeds geldt.

De codering van het rekenblad en de formulieren C220B van de voorgaande maanden worden niet gewijzigd.

De reële opvang is minder hoog dan wat het opvangcontract voorziet

Het nieuwe referteplan dat rekening houdt met de vermindering, wordt opgesteld op het ogenblik dat de dienst vaststelt dat de reële opvang sinds een bepaalde tijd (minstens 4 weken) lager is dan wat het opvangcontract voorziet en dat deze vermindering nog steeds geldt. De dienst berekent geen periode van 4 weken tijdens dewelke het oude referteplan verderloopt.

De codering van het rekenblad en de formulieren C220B van de voorgaande maanden worden niet gewijzigd.

De reële opvang gebeurt op andere dagen dan wat het opvangcontract voorziet

Het nieuwe referteplan dat rekening houdt met de wijziging van de dagen, wordt opgesteld op het ogenblik dat de dienst vaststelt dat de reële opvang sinds een bepaalde tijd (minstens 4 weken) op andere dagen plaatsvindt dan wat het opvangcontract voorziet en dat deze wijziging nog steeds geldt.

De codering van het rekenblad en de formulieren C220B van de voorgaande maanden worden niet gewijzigd.