Fiche B 2: In welke gevallen moet men de ingeschreven capaciteit (IC) aanpassen indien de opvangmodaliteiten veranderen?

Indien de opvangmodaliteiten veranderen en leiden tot een aanpassing van het referteplan, zal de IC aangepast moeten worden in functie van het nieuwe referteplan.

Het referteplan moet niet aangepast worden in geval van wijzigingen (vermeerdering of vermindering van het aantal opvangdagen, onderbrekingen) die geen 4 weken duren

In geval van wijzigingen waarvan de duur minstens 4 weken bedraagt, moet het referteplan aangepast worden.

In geval van opeenvolgende wijzigingen, wordt elke wijziging afzonderlijk vergeleken met de duur van 4 weken om te bepalen of het referteplan al dan niet moet worden aangepast.

fiche A 5: Wat is het referteplan?

fiche B 3: Hoe de ingeschreven capaciteit (IC) van de maand aanpassen in geval van verhoging van de opvang?

fiche B 4: Hoe de ingeschreven capaciteit (IC) van de maand aanpassen in geval van vermindering van de opvang?

fiche B 5: Hoe de ingeschreven capaciteit (IC) van de maand aanpassen in geval van onderbreking van de opvang?

fiche B 6: Hoe de ingeschreven capaciteit (IC) van de maand aanpassen wanneer de opvang stopt?