Fiche B 9: Wat moet u doen in geval van verlof van de onthaalouder?

 Deze fiche legt uit welke procedure de dienst moet volgen wanneer de onthaalouder verlofdagen neemt.

De verlofperiode van de onthaalouder of de verlofperiode van de onthaalouder gekoppeld aan gelijk welke andere onderbreking van de opvang duurt geen 4 weken

Codering van de verlofdagen

De dienst codeert het aantal verlofdagen genomen door de onthaalouder in de gepaste kolommen (met of zonder sociale rechten) van de rubriek “sluitingsdagen” van het rekenblad.

Sluitingsdagen

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Waarschuwing overschrijding

Feestdag

sluiting + DS (verlof)

sluiting - DS (verlof)

Ziekte

Moederschap

Arbeidsongeval

Beroepsziekte

 
       

OK

       

OK

       

OK

Codering van de ingeschreven capaciteit

In verband met de codering van de ingeschreven capaciteit (IC), zijn de principes met betrekking tot de onderbreking van de opvang van toepassing en een sluitingsperiode korter dan 4 weken heeft geen invloed op de IC 
fiche B 5: Hoe de ingeschreven capaciteit (IC) van de maand aanpassen in geval van onderbreking van de opvang?.

Berekening van de opvanguitkeringen

Op basis van de IC en van de andere gevens (onder meer de reële opvang en de sluitingsdagen) die in het rekenblad gecodeerd zijn, worden dan ook het aantal ontbrekende opvangdagen waarvoor opvanguitkeringen kunnen worden toegekend per kalendermaand berekend.

De verlofperiode van de onthaalouder of de verlofperiode van de onthaalouder gekoppeld aan gelijk welke andere onderbreking van de opvang duurt minstens 4 weken

Codering van de verlofdagen

De dienst codeert het aantal verlofdagen genomen door de onthaalouder in de gepaste kolommen (met of zonder sociale rechten) van de rubriek “sluitingsdagen” van het rekenblad.

Codering van de ingeschreven capaciteit

In verband met de codering van de ingeschreven capaciteit (IC), zijn de principes met betrekking tot de onderbreking van de opvang van toepassing en een sluitingsperiode van 4 weken of langer heeft een invloed op de IC.
fiche B 5: Hoe de ingeschreven capaciteit (IC) van de maand aanpassen in geval van onderbreking van de opvang?.

Ongeacht het algemene principe volgens hetwelk het kind in geval van een onderbreking van de opvang gedurende 4 weken of langer, nog 4 weken opgenomen wordt in het referteplan, is een specifieke regel voorzien wanneer de onthaalouder dagen verlof met sociale rechten opneemt in de loop van deze periode.

De periode van 4 weken na een onderbreking, een vermindering of een stopzetting van de opvang wordt geschorst door de periode tijdens dewelke de onthaalouder verlof opneemt, op voorwaarde dat tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  • het betreft dagen verlof met sociale rechten (max 20 dagen);
  • de duur van het verlof bedraagt minstens 1 ononderbroken week van datum tot datum.

Een feestdag die als dusdanig staat vermeld in de loop van een verlofperiode met sociale rechten, wordt voor de schorsing gelijkgesteld met verlof met sociale rechten. In dit geval kan het maximum dus hoger liggen dan 20 dagen.

Indien de onthaalouder verlof met sociale rechten opneemt (minstens één week) in de loop van de verlengde periode van 4 weken, kan een nieuwe schorsing toegepast worden voor de verlofperiode die samenvalt met de verlengde periode van 4 weken.

De schorsing geldt voor maximum 4 weken, zelfs indien de onthaalouder normaal gezien op één of meerdere dagen van de week niet werkt. In dat geval kan de onthaalouder immers meer dan 4 weken met verlof zijn, indien zij 20 dagen verlof met sociale rechten neemt. Dan hebben enkel de 4 eerste weken een schorsing voor gevolg.

In geval van ziekte van het kind gedurende minstens 4 weken, wordt de schorsingsregel niet toegepast, aangezien er al een specifiek regime voorzien is om het kind gedurende 3 maanden in het referteplan te houden.

Concreet

Nadat een 4-wekenperiode is vastgesteld, moet nagegaan worden of er in de loop van deze periode verlofdagen met sociale rechten vallen (van in totaal minstens één ononderbroken week van datum tot datum). Het aantal verlofdagen met sociale rechten die tijdens de 4-wekenperiode samenvallen met dagen waarop het kind normaal gezien wordt opgevangen, worden geteld. Dit aantal dagen wordt vervolgens geteld op de dagen waarop het kind normaal gezien wordt opgevangen, en wel als volgt:

  • ofwel onmiddellijk na de periode van 4 weken, indien het verlof met sociale rechten van de onthaalouder afloopt vóór het einde van de periode van 4 weken;
  • ofwel onmiddellijk na de verlofperiode met sociale rechten van minstens 1 week van de onthaalouder, indien dit verlof de periode van 4 weken overschrijdt;
  • ofwel onmiddellijk na de verlofperiode met sociale rechten van maximum 4 weken (+ eventuele feestdag), indien het verlof van de onthaalouder langer duurt dan 4 weken.

Het kind wordt opgenomen in het referteplan gedurende de aldus verlengde volledige periode van 4 weken.

Voorbeeld

Kalender van de maand juli

ma

di

wo

do

vr

za

zo

    

1

2

3

4

5

6

7

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 
Kalender van de maand augustus

ma

di

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    

Een kind wordt normaal gezien opgevangen op maandag en dinsdag. Gedurende heel de maand juli is het afwezig als gevolg van het verlof van zijn ouders. De onthaalouder neemt zelf 10 dagen verlof met sociale rechten (maandagen en dinsdagen) van maandag 4 juli tot zondag 7 augustus. De laatste effectieve opvangdag is donderdag 30 juni.

De periode van 4 weken gaat in op vrijdag 1 juli en eindigt op donderdag 28 juli. Tijdens deze periode zijn er 8 verlofdagen met sociale rechten die samenvallen met dagen waarop het kind normaal gezien wordt opgevangen. Deze 8 dagen worden overgedragen tot na de verlofperiode met sociale rechten van maximum 4 weken, dit wil zeggen vanaf 1 augustus, op de dagen waarop het kind normaal gezien wordt opgevangen, namelijk op 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 en 23 augustus. Het kind kan dus opgenomen worden in het referteplan tijdens de hele verlengde periode van 4 weken, hetzij van 1 juli tot en met 23 augustus. In dit geval wordt het kind opgenomen in het referteplan voor de hele maand augustus, aangezien het terugkomt bij de onthaalouder na diens verlof.

Te volgende redenering bij ingewikkelde gevallen

1. de periode van 4 weken bepalen na de laatste effectieve opvangdag;

2. nagaan of, in de loop van deze periode van 4 weken, de onthaalouder verlofdagen met sociale rechten heeft opgenomen die deel uitmaken van een periode van minstens 1 ononderbroken week verlof met sociale rechten;

3. in de loop van deze periode van 4 weken, het aantal verlofdagen met sociale rechten optellen die samenvallen met dagen waarop het kind normaal gezien wordt opgevangen;

4. na de periode van 4 weken, dit aantal dagen aanrekenen op de dagen waarop het kind normaal gezien wordt opgevangen, wat uitkomt op een verlengde periode van 4 weken;

5. nagaan of de onthaalouder in de loop van deze verlengde periode van 4 weken, nog verlofdagen met sociale rechten heeft opgenomen die deel uitmaken van een periode van minstens 1 ononderbroken week verlof met sociale rechten;

6. in de loop van deze verlengde periode van 4 weken, het aantal verlofdagen met sociale rechten optellen die samenvallen met dagen waarop het kind normaal gezien wordt opgevangen;

7. na de verlengde periode van 4 weken, dit aantal dagen aanrekenen op de dagen waarop het kind normaal gezien wordt opgevangen, wat uitkomt op een nieuwe verlengde periode van 4 weken enz…

Voorbeeld

Kalender van de maand juli

ma

di

wo

do

vr

za

zo

    

1

2

3

4

5

6

7

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 
Kalender van de maand augustus

ma

di

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    

Een kind wordt alle dagen van de week voltijds opgevangen. Gedurende de maanden juli en augustus is het afwezig als gevolg van het verlof van zijn ouders. De onthaalouder neemt zelf verlof met sociale rechten van dinsdag 19 juli tot en met dinsdag 9 augustus, verlof zonder sociale rechten van woensdag 1 augustus tot vrijdag 12 augustus en opnieuw verlof met sociale rechten van dinsdag 16 augustus tot en met maandag 22 augustus. De laatste effectieve opvangdag is donderdag 30 juni.

Te volgen stappen van de redenering:

1. periode van 4 weken : van 1 tot en met 28 juli ;

2. tijdens deze periode van 4 weken, heeft de onthaalouder verlofdagen met sociale rechten opgenomen die deel uitmaken van een periode van minstens 1 ononderbroken week verlof met sociale rechten;

3. er zijn 8 dagen verlof met sociale rechten in de periode van 4 weken (van 19 juli tot 28 juli en 21 juli wordt voor de schorsing gelijkgesteld met een verlofdag met sociale rechten);

4. deze 8 dagen worden overgedragen tot na de periode van 4 weken, hetzij vanaf 29 juli en de verlengde periode van 4 weken loopt dus van 1 juli tot en met 9 augustus;

5. de onthaalouder heeft in de loop van deze verlengde periode van 4 weken, nog verlofdagen met sociale rechten opgenomen die deel uitmaken van een periode van minstens 1 ononderbroken week verlof met sociale rechten en die niet langer duren dan de 4 weken met sociale rechten;

6. er zijn 8 dagen verlof met sociale rechten tijdens de verlengde periode van 4 weken (van 29 juli tot 9 augustus);

7. deze 8 dagen worden overgedragen tot na de verlengde periode van 4 weken, hetzij vanaf 10 augustus en de verlengde periode van 4 weken loopt dus van 1 juli tot en met 19 augustus;

8. de onthaalouder heeft in de loop van deze verlengde periode van 4 weken, nog verlofdagen met sociale rechten opgenomen die deel uitmaken van een periode van minstens 1 ononderbroken week verlof met sociale rechten en die niet langer duren dan de 4 weken met sociale rechten;

9. er zijn 5 dagen verlof met sociale rechten in de verlengde periode van 4 weken (van 15 augustus tot 19 augustus, waarbij de feestdag tijdens de verlofperiode met sociale rechten gelijkgesteld wordt);

10. deze 5 dagen worden overgedragen tot na de verlengde periode van 4 weken, hetzij vanaf 22 augustus en de verlengde periode van 4 weken loopt dus van 1 juli tot en met 26 augustus;

11. de onthaalouder heeft in de loop van deze verlengde periode van 4 weken, nog verlofdagen met sociale rechten opgenomen die deel uitmaken van een periode van minstens 1 ononderbroken week verlof met sociale rechten en die niet langer duren dan de 4 weken met sociale rechten;

12. er is 1 dag verlof met sociale rechten tijdens de verlengde periode van 4 weken (22 augustus);

13. deze dag wordt verrekend na de verlengde periode van 4 weken, namelijk op 29 augustus en de verlengde periode van 4 weken loopt dus van 1 juli tot en met 29 augustus.

Berekening van de opvanguitkeringen

Op basis van de volgens de hierboven vermelde principes aangepaste IC en op basis van de andere gegevens (onder meer de reële opvang en de sluitingsdagen) die in het rekenblad gecodeerd zijn, worden dan ook het aantal ontbrekende opvangdagen waarvoor opvanguitkeringen kunnen worden toegekend per kalendermaand berekend