Activa

U neemt een werkzoekende met een werkkaart in dienst? U hebt recht op een RSZ-vermindering en via de werkuitkering neemt de RVA een deel van het nettoloon voor zijn rekening.